Utbrott av salmonella på svensk gård

NYHETER

En gård i Östergötland har drabbats av det största salmonellautbrottet i Sverige.

Hittills har 420 fullvuxna grisar avlivats.

Om inte smittan kan begränsas tvingas troligen Jordbruksverket avliva samtliga 4000 grisar på gården, skriver Dagens nyheter.

Redan i oktober upptäcktes den första smittade grisen via ett stickprov i Kalmar slakteri den 3 oktober. Man fann då salmonellabakterier i en lymfknuta i tarmen på den slaktade grisen. Men kroppen hann lämna slakteriet innan provet hade analyserats.

Efter det levererades inga grisar till konsumenter från den drabbade gården och troligen har inte heller någon smitta från grisarna förts över till människor.

Två sorters salmonella har funnits på gården och Smittskyddsinstitutet har kontrollerat de salmonellafall som rapporterats.

- Vi har inte hittat något fall som kan ha samband med denna gård, säger Birgitta de Jong på Smittskyddsinstitutet, till DN.

På gården fanns två separata byggnader där svinen bor. Till en början trodde veterinärerna att smittan var begränsad till den ena byggnaden. Men smittan fanns i båda husen och har spridits i fyra avdelningar med vardera mellan 300 och 400 grisar.

4 000 grisar kan behöva avlivas

Grisarna kan inte skickas till ett slakteri på grund av smittan och därför har de smittade grisarna fått avlivas i omgångar. När den första smittan upptäcktes fanns det 4000 grisar. Risken finns att samtliga djur måste avlivas och förstöras om inte veterinärerna får bukt med spridningen.

Hur smittan har uppstått är oklart enligt distriktsveterinär Susanne Stjernelid:

- Detta är en väl skött besättning och djurägaren har tänkt på att undvika smitta. Att grisar ändå blivit smittade betyder inte att djurägare har gjort något fel, säger hon till DN.

För att kartlägga var smittan härstammar från undersöks fodret och risken att smittan spridits via smågrisar från andra leverantörer.

Fler fall senaste åren

Sverige ligger internationellt bra till när det gäller salmonella. Obligatoriska tester på slakterierna infördes i samband med EU-inträdet 1995. Trots det har en liten ökning av fall noterats de senaste åren.

- Man hittar tio fall per år. Vi testar slaktkroppar på både suggor och slaktsvin och om jag minns rätt så är det tarmlymfknutar på slaktsvin som haft en liten ökning, säger professor Anders Engwall på statens veterinärmedicinska anstalt till DN.

Annika Sohlander