Köparna ofta rika utlandssvenskar

NYHETER

Den svenska polisen vet tämligen lite om hur konstligorna är organiserade.

- Jag har föreslagit rikskriminalen flera gånger att ett par utredare borde specialisera sig på konststölder. Först nyligen har de tillsatt en tjänst, säger Jan-Åke Törnhage, kriminalinspektör vid Stockholmspolisens godsspaningsgrupp.

Han och Tommy Lindström, Rikskriminalens förre chef som lyckades få tillbaks konstskatterna som stals från Moderna museet 1993, bedömer att några få hälare är spindlar i det kriminella nätet.

Trots att konsten ofta är värd fantasisummor är det inte särskilt många tjuvar och hälare som vill befatta sig med denna verksamhet.

Tjuven får betalt först när försäljningen är klar. I bästa fall får de runt tio procent av marknadsvärdet. Hälarna tar ytterligare fem procent.

- Ibland försöker tjuvarna med utpressning mot den riktiga ägaren. Men det krävs stora kunskaper,

eftersom mellanhanden lätt kommer att misstänkas för häleri, säger Jan-Åke Törnhage.

Oisín Cantwell, Svante Lidén