Museer kan få använda kameror till bevakning

NYHETER

Konstskatterna på Sveriges museer bevakas ofta sämre än McDonalds hamburgerrestauranger.

Det finns egentligen ingenting som kan stoppa en beslutsam tjuv.

Men efter konstkuppen ändrar nu länsstyrelsen sin strikta inställning mot övervakningskameror.

Tavlorna hänger löst på svenska museer: det är bara att kroka av dem eller klippa av en vajer och springa iväg.

Kulturminister Marita Ulvskog tycker att säkerheten måste skärpas. Men det är ingen enkel sak.

- Man måste hitta en balans mellan öppenhet och säkerhet. Vi vill inte att våra museer ska förvandlas till något som för tankarna till försvarsanläggningar och internationella flygplatser, säger hon.

Östasiatiska museet och Moderna museet är två av de mycket få svenska museer som har en bevakning som anses självklar i exempelvis England.

- Moderna museet är en modern byggnad där man redan från början haft ett säkerhetstänkande som inte fanns när Nationalmuseum byggdes, säger Marita Ulvskog.

Det har föreslagits att tavlorna skulle skruvas fast i väggarna i stället för att som nu bara hängas upp. Men Kjell Hestrell, säkerhetschef på Kulturhuset i Stockholm, är skeptisk.

- Kom ihåg att ramarna på många gamla tavlor är en del av själva konstverket.

Efter helgerna ska kulturdepartementet diskutera säkerhetsfrågor med företrädare från museivärlden.

Nationalmuseums säkerhetschef Jon Birkehorn tycker att museets säkerhet är hygglig - även i internationell jämförelse.

- Vi får listor med villkor när vi vill låna konst från andra länder. De har ungefär samma säkerhetskrav som vi har på dem när vi ska låna ut våra tavlor.

Beväpnade vakter vill ingen ha.

- De enda jag sett är på Louvren i Paris, säger Jan Birkehorn.

- De stod på varsin sida om Mona Lisa. Tavlan hänger dessutom bakom pansarglas.

I går meddelade länsstyrelsen i Stockholm att den var beredd att tänka om när det gäller övervakningskameror i museerna.

- Det kan finnas anledning att modifiera reglerna. Den här stölden har fört in en ny faktor i beslutsunderlaget, säger länsassessor Ulf Eriksson.

Oisín Cantwell, Svante Lidén