Nu är det jul igen, Bosse!

1 av 2 | Foto: MARCO GUSTAFSSON och KALLE ASSBRING
BRÖT LÖFTET Bosse Ringholm lovade att Inga-Britt Ahlenius skulle ha ett nytt jobb före jul - förra året. Men han höll inte löftet. Nu är det jul igen, men fortfarande inget nytt uppdrag till Ahlenius.
NYHETER

Tyvärr, Bosse Ringholm. Det blev inte riktigt rätt den där onsdagsmorgonen förra hösten när du lovade Inga-Britt Ahlenius ett nytt jobb.

Du har inte hållt löftet.

Inga-Britt Ahlenius blev glad över jobbeskedet och att den uppslitande konflikten mellan er var över. Så glad att hon tog semester och skickade ut ett pressmeddelande rubricerat "Nytt uppdrag från årsskiftet".

Besked om det nya uppdraget skulle Ringholm ge före den jul som dansades ur redan i påskas. Nu är det jul igen, men fortfarande inget besked till Inga-Britt Ahlenius.

Lägger ned sig själva

För din information, Bosse Ringholm, är det inte längre någon som tror på löftet. I alla händelser varken Ahlenius själv eller de anställda på Riksrevisionsverket.

Där utgår man från att hon blir kvar tills chefsförordnandet löper ut den 1 oktober 2002. Till dess jobbar hon och de andra anställda på med uppgiften att lägga ner sig själva och uppstå i ny skepnad.

I den frågan gick du på en annan mina, Ringholm. Formellt handlade striden mellan dig och Ahlenius om hennes förordnande skulle förlängas med tre eller fem år. Hon ville ha fem, du ville hålla dig till praxis och erbjöd tre år.

Ny fristående revision

Den striden vann du. Men den konflikt som lurade i bakgrunden, som handlade om den statliga revisionens ställning, vann faktiskt Inga-Britt Ahlenius. I höstas klubbade riksdagen beslutet om att inrätta en ny fristående revision underställd riksdagen, inte som i dag regeringen.

Ahlenius ville också ge den statliga revisionschefen en annan och mer skyddad ställning vilket Bosse Ringholm nästan tyckte var löjeväckande. Hon ville ha det mer som i Finland där motsvarigheten tillsätts av presidenten och är oavsättlig.

Men också i den frågan blir det som Inga-Britt Ahlenius ville. De tre oväldiga riksrevisorerna, som ska leda den nya myndigheten, väljs av riksdagen och kan inte väljas om.

Tyvärr, Bosse Ringholm. Visserligen lovade du bara "att regeringen ska undersöka möjligheterna att från årsskiftet tillgodose hennes önskemål" om ett nytt jobb. Men samtidigt påpekades att Ahlenius bara skulle fortsätta "under hösten" på sitt gamla.

Den hösten blev rekordlång. Och riskerar att bli ännu längre.

Lena Mellin