NYHETER

En porrsurfande präst får behålla jobbet som präst.

Trots att han tittade på porr från församlingens dator.

– Ja. Det hade varit en annan sak om han lagrat barnporr i datorn, eftersom det är olagligt. Här handlar det om en man med en mani där han inte kunde sluta titta på porrsidor, säger Anders Eckerdahl, domprost, och den som har ansvaret för att kontrollera hur mannen i fortsättningen sköter sig som präst.

Prästen tittade på porrsidor på internet i församlingens dator. Han avslöjades när han inte hann klicka bort en porrsida, och en anställd såg sajten.

Logglistan visar att han suttit flera timmar på kvällar och helger framför datorn.

Dataloggen har analyserats av Rädda barnens expert på barnpornografi, men de kan inte dra några säkra slutsatser om huruvida mannen titta på barnpornografi.

Är det lämpligt att han fortsätter som präst?

– Nej, inte om det här inte går att behandla. Det får den fortsatta terapin utvisa. Men vi har minimerat risken att han utsätter någon för övergrepp. Han kommer bara att arbeta på expeditionen under behandlingen, säger Anders Eckerdahl.

Prästen har själv berättat att han inte kunde sluta titta på porrsidorna.

– Han gick in på porrsidorna, kopplade ur sig, och gick in på sidorna igen. Han behöver hjälp för att komma bort för detta och ska gå i terapi, säger Anders Eckerdahl.

Ska man ha högre moraliska krav på en präst?

– Ja, man ska kunna ställa högre krav på präster. Samtidigt måste man komma ihåg att präster också bara är människor. Men allt sånt här skadar förtroendet för kyrkan, säger Anders Eckerdahl.

Enligt en handläggare på Svenska kyrkans rikskansli i Uppsala, Inger Lise Olsen, mörklägger kyrkan ofta övergrepp eller obehagligheter som gäller moralen hos präster.

– Vi tänkte inte ens tanken. Om skulle mörklägga en sådan här sak så betyder det att vi inte har ett vettigt sätt att hantera det, säger Anders Eckerdal.

Cina Rönn