Arafat och Barak i nytt toppmöte

Möts för att diskutera USA:s nya fredsplan

NYHETER

Palestiniernas ledare Yasser Arafat och Israels premiärminister Ehud Barak har stämt träff i Egypten i morgon för att tillsammans med Egyptens president Hosni Mubarak tala om fred i Mellanöstern.

De kommer att träffas i Sharm al-Sheikh för att diskutera USA:s fredsplan som Bill Clinton lämnat över till parterna.

Målet är att de ska komma fram till en bas att utgå ifrån för att uppnå en varaktig fred i Mellanöstern.

Men redan i dag väntar USA:s president Bill Clinton att Barak och Arafat ska lämna besked om vad de tycker om hans förslag till fredsuppgörelse i konflikten. I den ingår bland annat frågan om en framtida palestinsk stat, palestinska flyktingar och suveränitet över vissa heliga platser, däribland Tempelberget i Jerusalem.

Om båda parter väljer att anta den amerikanska presidentens förslag, kommer Bill Clinton att bjuda in dem var för sig till enskilda samtal nästa vecka i Vita huset, enligt CNN. Om dessa samtal kommer till stånd kommer troligtvis förhandlingar likt dem i Camp David i somras att hållas.

Anledningen till att förhandlingarna då föll samman var just frågan om Tempelberget. Israelerna kände sig otroligt brydda över att behöva avstå från den heliga plats där nu Klippmoskén står, trots att väldigt få judar samlas för någon religiös aktivitet just där.

Palestiniernas krav på att de många tiotusentals palestinier som nu lever som flyktingar skulle få återvända, var en annan sak som israelerna inte kunde tänka sig att gå med på. De såg inte det som ett sätt att för palestinierna att få ett hemland, utan risken att palestiniernas folkmängd då skulle öka till deras fördel i fördelningen av land.

Tempelberget stridsfråga

I Clintons förslag skulle palestinierna få suveränitet över Haram al-Sharif som är en av de heligaste platserna i Islam. Israel skulle få suveränitet över Västra muren och nedre delen av Tempelberget. I förslaget vill också Clinton att flyktingarna i stället för att återvända till landet, ska få en ekonomisk kompensation.

Redan i går sa Barak offentligt att han ställde sig positiv till Bill Clintons förslag, och var redo att anta det, under förutsättning att Yasser Arafat också gjorde det. Men först i dag, onsdag, hade man en omröstning i säkerhetsrådet.

Ramadan avslutas

Arafat har bara sagt att palestinierna fortfarande diskuterar förslaget. I dag inleds det avslutande firandet i Ramadan, fastemånaden.

-Den här högtiden är avgörande, sa Yasser Arafat. Med Guds hjälp, kommer det att leda till att en palestinsk pojke eller flicka får hissa den palestinska flaggan över Jerusalems murar.

Läget kompliceras ytterligare av att Bill Clinton avgår som president den 20 januari. Det blir likt en deadline för fredssamtalen. Om en fredsuppgörelse inte kommit till stånd fram till dess, befarar många att konflikten rasar ned i ett svart hål.

Nyval i Israel

Den 6 februari blir det dessutom nyval i Israel om premiärministerposten. Barak hoppas på att få till stånd en fredsuppgörelse och använda nyvalet som en folkomröstning om uppgörelsen.

Under höstens stridigheter i Mellanöstern har nära 350 personer dödats. Nästan alla har varit palestinier.

Cecilie Frödén