CSN skär ner på telefontiderna

”Vi är tvungna för att hinna med allt annat”

NYHETER

GÖTEBORG

CSN har redan svårt att hinna svara i telefon när studenterna ringer.

Och nu blir det värre. Telefontiden minskas till två timmar per dag.

- Vi är tyvärr tvungna för att hinna med allt annat, säger generaldirektör Björn Mårtensson.

Studenterna klagar ofta på den dåliga servicen på Centrala studiestödsnämnden. Och nu minskar telefontiden från fem timmar om dagen till två: du kan bara ringa mellan tio och tolv på vardagar.

Orsaken är att personalen måste utbildas inför den nya studiestödsreformen som träder i kraft 1 juli 2001.

Nyhet för studenter

- Det blir fler som svarar i telefon under kortare tid. Förhoppningsvis ska detta inte påverka negativt, säger Björn Mårtensson.

På Sveriges förenade studentkårer, SFS, kommer beskedet om kortare telefontid som en nyhet.

- Det vore oerhört synd om CSN nu tappar den förbättrade service de byggt upp senaste året. För det har faktiskt blivit lite bättre på sista tiden, säger Sara Stavås, vice ordförande på SFS.

Trycket på CSN är alltid som störst vid terminsstart. Då vill alla ha snabba besked för att kunna planera sin ekonomi.

- Vi förutsätter att CSN kommer att ge den service som studenterna har rätt till, säger Sara Stavås.

2,4 miljoner berörs av CSN på något sätt. Hälften får studiemedel, hälften betalar tillbaka.

Peter Björneblad