2500 fler barn föddes i Sverige

Sverige ökade med 22 000 invånare i år

NYHETER

För första gången på tre år har födelsetalen ökat i Sverige.

Det föds 2 500 fler barn i år, jämfört med 1999, visar preliminära siffror från SCB, Statistiska centralbyrån.

Men fortfarande är siffrorna låga.

Det föds färre barn per år än det dör människor i Sverige.

Statsminister Göran Persson har betecknat det låga barnafödandet som vårt största samhällsproblem. Men kanske har trenden nu vänt: I år föddes 2500 fler barn jämfört med förra året.

Vi föder fler barn i Sverige, visar SCB:s preliminära siffror. Hela 2500 fler barn än 1999. Och det är kvinnor i 30-årsåldern som ökat sitt barnafödande.

- Det här ser ut som ett trendbrott. Det är positivt att födelsetalen ökar, säger Margareta Larsson på SCB.

- Vi ser också att antalet vigslar ökat, och det brukar hänga samman med ökat antal födslar, tillägger hon.

40 000 par gifte sig i år

För andra året i rad ökar antalet giftermål. I år kommer 40 000 par att ha gift sig, en ökning med 4000 par.

Å andra sidan ökar antalet skilsmässor. I år kommer 22 000 äktenskap att ha upplösts på grund av skilsmässa, och det är något fler än förra året.

Folkmängden i Sverige ökar, och är 8 884 000 personer vid årsskiftet. Det är 22 000 personer fler än förra året.

Fler dör än föds

Men fortfarande finns ett födelseunderskott i Sverige, det föds färre barn än det avlider personer.

I år är födelseunderskottet 2000 personer, att jämföra med 6000 personer 1999 och 4000 under 1998.

- Kvinnor i Sverige föder fortfarande få barn i jämförelse med kvinnor i nordiska grannländerna, 1,5 barn per kvinna, säger Margareta Larsson.

I nordiska grannländerna föder kvinnor mellan 1,7-1,8 barn i genomsnitt. I Sverige födde kvinnor i början av 1990-talet i snitt 2,1 barn per kvinna.

Det är bara i Stockholms och Uppsala län som det föds fler än som avlider under 2000.

Hallands och Västra Götalands län har ungefär lika många födda som avlidna.

Utflyttning märks i glesbygd

I många län, särskilt Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län märks tydligt konsekvenserna av många års utflyttning.

Antalet födda i dessa län skulle behöva öka med mellan 40 och 50 procent för att få ett födelseöverskott.

Under 2000 invandrar 58 000 personer, en ökning med 17 procent jämfört med 1999. Invandringen ökar från alla världsdelar.

Under 2000 utvandrar 34 000 personer, och det är 2000 personer färre än 1999.

SCB:s siffror visar också att kvinnor fortfarande lever längre än män. Men männen knappar in.

Kvinnornas medellivslängd är 82,1 år och männens 77,5 år. Jämfört med 1999 ökar kvinnornas medellivslängd med 0,2 år och männens ökar med 0,4 år.

Bara Japan har högre medellivslängd för både män och kvinnor.

Cina Rönn