Starkt svenskt stöd för EU-styrka

NYHETER

Mer än sex av tio svenskar tycker det är bra att Sverige deltar i den militära krigsstyrka EU ska bygga upp.

Bara 29 procent säger nej till EU-styrkan, visar en opinionsundersökning som DN-Temo gjort. EU-styrkan ska vara en krigsstyrka på 60 000 man som snabbt kan sättas in för fredsinsatser vid krissituationer. 62 procent av de tillfrågade i undersökningen tycker svenskt deltagande är bra.

En majoritet för styrkan finns oss alla partier utom vänsterpartiet och miljöpartiet. (Aftonbladet)