Han har räddat 40 dödsdömda

Nu får advokaten Bryan Stevenson Olof Palmes pris

1 av 2
fri - tack vare bryan STEVENSON Jesse Morrison, till vänster, satt nästan 20 år i en dödscell i Alabama innan Palmepristagaren, advokat Bryan Stevenson, till höger, lyckades få honom fri.
NYHETER

NEW YORK

40 dödsdömda har advokat Bryan Stevenson, 38, att tacka för sitt liv.

I går blev han belönad med Olof Palmes pris.

- Jag känner mig djupt hedrad, säger han till Aftonbladet.

I 15 år har han kämpat mot dödsstraffet. En kamp som gett honom många utmärkelser, men också mycket hat.

- Många amerikaner är väldigt fientliga till vårt arbete, säger han. Många försöker hindra oss. Jag har blvit hotad upprepade gånger, men jämfört med vad medborgarrättsaktivister som Martin Luther King fick utstå är det ändå lätt att leva med riskerna.

Stevenson är advokat, utbildad vid det prestigefyllda Harvarduniversitetet. Han hade i likhet med sina klasskamrater kunnat gå vidare till ett oerhört välbetalt jobb. I stället började han arbeta mot dödstraffet. En kamp som blivit hans livsgärning.

"Döms till döden på lösa grunder"

1989 drog han i gång Equal justice initiative, vars främsta uppgift blivit att hjälpa dödsdömda att få sina domar omprövade.

- Vårt amerikanska system är inte tillförlitligt. Folk döms till döden på väldigt lösa grunder.

De 40 dödsdömda som Stevenson räddat har en sak gemensamt. De är alla fattiga.

- I USA behandlas du bättre om du är rik och skyldig än fattig och oskyldig, säger Stevenson. Dåliga försvarsadvokater är det största problemet. Ras är ett annat.

Oproportionerligt många svarta döms till döden. Särskilt illa är det i djupa Södern dit Stevenson koncentrerat sin verksamhet.

- I många fall har vi lyckats visa att jurymedlemmar valts på rasistiska grunder. I andra fall har vi lyckats bevisa att poliser eller åklagare medvetet undanhållit bevisning som talat till den åtalades fördel.

Många av de 40 dödsdömda visade sig vara helt oskyldiga.

Frikändes efter 20 år i dödscell

Andra hade gjort sig skyldiga till brott, men inte något som berättigade ett dödsstraff.

Nyligen blev Jessie Morrison helt frikänd tack vare Stevensons arbete. Han hade suttit 20 år i dödscell.

Bryan Stevenson ser det prestigefyllda priset som en oerhörd uppmuntran och tänker själv resa till Stockholm för att ta emot det i slutet av januari.

Inte fullt lika glad är han över valet av ny amerikansk president.

- Jag tror inte man kan förvänta sig ett ansvarsfullt uppträdande av en person som låtit avrätta så många människor i sin hemstat som George W Bush. Men på sikt tror jag att dödsstraffet avskaffas i USA. Folk blir alltmer upplysta.

Fotnot: Palmepriset består av ett diplom samt 50 000 dollar. Det delas ut den 30 januari vid en ceremoni i Kulturhuset i Stockholm.

187 fångar väntar på döden

Fri - efter 20 år i dödscellen

Wolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM