Så bra blir din ekonomi 2001

NYHETER

Höjda inkomster, sänkt skatt och nya avdragsregler.

Här är förändringarna som påverkar din ekonomi nästa år.

1. Höjd inkomst

Lönen: Konjunkturinstitutet räknar med att timlönerna ökar med 4,2 procent. Multiplicera din månadslön med 0,042.

Pensionen: Ökar med i genomsnitt 0,8 procent. För den allmänna pensionen, se tabell längst ner på sidan.

A-kassan: Högsta dagpenningen blir 580 kronor även 2001, den lägsta 240. Enligt löften höjs ersättningen i sommar. Inga beslut är dock fattade.

Sjuk- och föräldraförsäkringen: 80 procent av lönen upp till 23 062 kronor. En karensdag i sjukförsäkringen. Högsta dagpenningen ökar med 5 kronor till 607 kronor.

Barnbidrag: Ökar. Se tabell längst ner på sidan.

Underhållsbidrag: Underhållsbidrag, som justeras 1 februari, ligger fast under nästa år. Underhållsstödet förblir 1 173 kr/mån. I april ändras reglerna för barn med växelvis boende. Vardera föräldern kan få högst 586 kr/mån.

2. Sänkt statlig skatt

Skatten sänks för både löntagare och pensionärer, se tabell. Löntagarna fortsätter att kompenseras för egenavgifterna till pensionssystemet. Dessutom höjs grundavdraget. Statlig skatt, 20 procent, börjar tas ut vid 22 625 kr/mån. Den högre statliga skatten, 25 procent, tas ut från 34 258 kr/mån.

3. Ny kommunalskatt

Skatten till kommuner och/eller landsting höjs för de boende i 89 kommuner. Sänkt skatt får medborgarna i 18 kommuner, se tabell. För första gången sedan 1996 höjs den genomsnittliga kommunalskatten. Den blir i genomsnitt 30,53.

Räkna ut förändringen så här: Minska din månadsinkomst med 833 kronor (vanligaste grundavdraget). Multiplicera med det antal ören som skatten förändras. Ändras skatten med 50 öre multi -plicerar du med 0,005.

4. Ny kyrkoavgift

Den genomsnittliga kyrkoavgiften för den som är med i Svenska kyrkan höjs med 2 öre till 1,22. Den genomsnittlige begravningsavgiften, för den som inte är medlem i kyrkan, ökar med 5 till 25 öre.

De flesta andra trossamfund tar 1 krona i avgift. Till detta ska läggas begravningsavgiften som är obligatorisk. Frälsningsarmén tar 80 öre per intjänad hundralapp. Multiplicera ökningen på samma sätt som kommunalskatten.

5. Högre priser

Konjunkturinstitutet spår att priserna ökar mer än på länge, 2,0 procent, under nästa år. Ta din månadslön efter skatt, dra ifrån eventuellt regelbundet sparande, och multiplicera resten med 0,02.

6. Resandet

Avdraget för resor i egen bil till jobbet höjs med 1 krona till 16 kronor per mil, i förmånsbil med 1 krona till 9 kronor.

Skatten på bensin höjs med 3,7 öre. Skatten på diesel höjs med 14 eller 14,5 öre beroende på miljöklass. Moms på kollektivtrafik halveras till 6 procent. Det är dock inte säkert att det påverkar priset. I exempelvis Stockholm ligger det kvar på samma nivå som tidigare.

7. Boendet

Hyrorna höjs med i genomsnitt 1,5 procent trots att fastighetsskatten sänks också på flerfamiljshus.

Fastighetsskatten för småhus sänks med 0,3 procentenheter till 1,2 procent av taxeringsvärdet som dessutom räknas om. För minst hälften av landets småhusägare betyder det höjd skatt. Hur ditt område påverkas kan man se på www.rsv.se/skatter/.

Skatten på eldningsolja ökar med 497 kronor kubikmetern. Skatten på el höjs också, se tabell.

8. Bostadstillägg för pensionärer

Den nedre hyresgränsen för bidrag slopas och den övre höjs till 4 500 kr/mån. Det betyder en ökning med minst 90 kronor för alla som har bostadstillägg. Som allra mest, för dem som har en hyra på 4 500 kr eller mer, höjs bostadstillägget med 540 kr/mån.

Också det särskilda bostadstillägget för pensionärer, SBTP, höjs. Kolla med försäkringskassan exakt hur.

Barnbidrag 2001

Allmän pension