Ökat svenskt stöd för EU-styrka

NYHETER

Sex av tio svenskar vill att Sverige deltar i den militära krisstyrka EU ska bygga upp, visar en opinionsundersökning gjord av DN-Temo.

EU-styrkan ska vara en krisstyrka på 60 000 man.

Det finns majoritet för styrkan hos alla partier utom vänsterpartiet och miljöpartiet.

Svenskarna säger ja till EU-styrkan. 62 procent av tillfrågade i Temo-undersökningen säger ja. Bara 29 procent säger nej.

Eva Flyborg, riksdagsledamot(fp) och ledamot av försvarsutskottet är inte förvånad.

- Nej, jag vet att det är så. Och jag tror det här är första steget till försvarssamarbete över huvud taget. Allt fler har sett igenom neutralitetspolitiken, säger Eva Flyborg.

Hon listar sina tre skäl att säga ja till EU:s krisstyrka:

För säkerhets skull. Ingen vill angripa Sverige om Sverige är med i ett säkerhetssamarbete.

Ju fler som deltar, desto större möjlighet till specialisering och mera slagkraft.

Alla sparar pengar på samarbete.

Lotta Nilsson Hedström, språkrör (mp) är förvånad över att svenskarna säger ja:

- Ja, jag är förvånad att stödet för det är så stort. Och jag tycker att vi har större behov av civil krishantering inom EU, än av en militär styrka och militär upprustning, säger Lotta Nilsson Hedström.

Hon listar sina tre skäl att säga nej till EU:s krisstyrka:

Satsa pengarna på annat som är bättre. Minresning till exempel.

EU behöver civil krishantering mer än militär uppbyggnad, så att kriserna inte uppstår då militär makt behövs.

Satsa hellre på FN-samarbete än EU som allt mer börjar likna en militär allians.

Cina Rönn