Friades efter 13 år i dödscell

Männen förklarades oskyldiga efter DNA-test

NYHETER

Två män satt i dödscell 13 år i USA och väntade på avrättning, dömda för mord på ett äldre par.

I går friades de helt. DNA-test visade att de var oskyldiga.

Den ena mannen, 37-årige Michael Roy Graham Jr, lämnade statsfängelset i Louisiana i USA igår.

Han hade så suttit 13 år i dödscell och väntat på avrättning.

Den andre mannen som dömts för samma mord, Albert Ronnie Burrell, 44, ska få lämna fängelset de närmaste dagarna, enligt Reuters.

De båda männen dömdes för mordet på ett äldre par.

Bevis räckte inte till rättegång

Men när åklagarämbetet i delstaten granskade fallet på nytt, räckte bevisen inte ens fram till rättegång.

Den fällande domen byggde på indicier och på ett vittnesmål från ett nyckelvittne som tidigare varit psykiskt sjuk, som också fick strafflindring för sitt vittnesmål.

DNA-prover visar att blodet på mordplatsen, som förmodades komma från mördarna, inte kom från Graham eller Burrell.

Cina Rönn