Ölförsäljning till unga ska stoppas med nytt system

NYHETER

Mer än en tredjedel av alla livsmedelsbutiker säljer folköl till minderåriga.

Men nu är det stopp för det - ICA-handlarna inför ett nytt kontrollsystem som innebär att barnförbjudna varor ska kräva giltig legitimation, uppger TV4 nyheterna.

Även vuxna med ungdomligt utseende får vara beredda att hala upp id-kortet.

- Naturligtvis finns det en risk att folk uppfattar det som överförmynderi men när man ser till resultatet så är det värt det, säger Björn Trolldal, Alkoholinspektionen till Aftonbladets nätupplaga.

En omfattande undersökning som livsmedelshandlarnas egen branschorganisation gjort bland 600 livsmedelsbutiker visar nedslående siffror. Trots att det är förbjudet säljer mer än var tredje butik folköl till ungdomar under 18 år.

Måste uppge personnummer

För att undvika den obehagliga statistiken inför ICA -handlarna ett nytt kontrollsystem som innebär att konsumenten automatiskt måste uppge personnummer när de köper öl eller andra "barnförbjudna" varor. När kassapersonalen registrerar den aktuella varan reagerar kassadatorn.

- Den uppmanar kassörskan att fråga efter legitimation. Den andra varianten är att köpet inte går igenom om man inte kan visa giltig identitetshandling med personnummer, säger Ivan Hernadi, tf vd för Livsmedelshandlareförbundet, handlarnas branschorganisation till TV4 nyheterna.

Systemet som funnits på prov i Konsumbutikerna i Norra Sverige sedan i våras ska införas i 1500 av ICA:s 2000 butiker.

Björn Trolldal på Alkoholinspektionen tycker det är bra med alla initiativ för att minska den olovliga försäljningen.

- Att så många under 18 år får köpa folköl är naturligtvis inte bra men problemet är inte nytt, det här har vi påpekat länge, säger han.

Han tycker att systemet kan vara värt att prova.

Du kan själv få visa legitimation om du köper folköl - är du beredd till det?

- Ja, det är jag om man ser till följderna, säger Björn Trolldal.

”Värt att pröva”

Är det inte överförmynderi?

Naturligtvis finns det en risk med det men när man tänker på resultatet är det värt att pröva ändå, säger han.

Han tycker att det är viktigt att systemet backas upp ordentligt av arbetsgivarna:

- Kassörskan eller kassören måste få stöd av arbetsgivarna så att det finns klart utarbetade rutiner för hur man ska agera när man kräver legitimation. Det får inte uppstå hotfulla situationer så att arbetsmiljön blir sämre för kassapersonalen, säger Björn Trolldal.

Annika Sohlander