Skadade - av vanligt vaccin

1 232 barn svårt drabbade av biverkningar på fem år

NYHETER

1 232 barn i Sverige har de senaste fem åren skadats av vanligt vaccin.

Och hela tiden växer problemet.

Sedan 1995 har antalet anmälda biverkningar nästan fördubblats.

"Barnvaccin är definitivt inte farliga", säger professor Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

I år har 326 personer anmält biverkningar av vacciner, enligt nya siffror från Läkemedelsverket. För fem år sedan var det 190.

De flesta som drabbas är barn under fyra år. Under en femårsperiod inkom 960 rapporter om biverkningar för den åldersgruppen till Läkemedelsverket - av totalt 1 536 rapporter.

"Ingen anledning att vara orolig"

Vaccinet Infanrix står för flest biverkningsrapporter. Vaccinet är ett kombinationspreparat mot kikhosta, difteri och stelkramp.

Störst är problemen med svullnader, klåda, kräkningar, diarré, feber och psykiska biverkningar.

Men trots att allt fler anmäler biverkningar säger flera läkare och forskare Aftonbladet har talat med att det inte finns någon anledning att vara orolig.

- Riskerna att inte vaccinera sina barn är oändligt mycket större än de väldigt små problemen som är kopplade till vaccin, säger professor Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

Nio dödsfall har rapporterats

- I sällsynta fall finns det vissa biverkningar, men de väger lätt jämfört med om man väljer att inte vaccinera sig. Det har visat sig med bland annat kikhosta. När Sverige la av med kikhostevaccination fick vi våldsamma epidemier igen.

Man bör alltså inte avstå från att vaccinera sig?

- Definitivt inte. Både för den enskildes skull och som en samhällsinsats bör man vaccinera sig och sina barn.

Under fem år har nio dödsfall rapporterats till Läkemedelsverket som biverkning av vaccination, men endast ett bedöms ha samband med vaccinationen.

Rapporter per vaccin

Barnen får sprutor vid fyra olika tillfällen

Vanligaste biverkningarna

Lisa Abrahamsson