Så påverkas du av alla nya lagar

NYHETER

Nästa år kan du fylla ännu fler taxfreekassar med vin och öl.

Millenniets första år bjuder även på mindre festliga nyheter.

Hundar måste tatueras, arbetslösa tvingas flytta hemifrån och gymnasieelever får sitta längre i skolbänken.

Här är lagarna som börjar gälla efter midnatt.

Foto: URBAN ANDERSSON
FÅR FYLLA FLER KASSAR Nu höjs införselkvoten igen till 26 liter vin, 6 liter starkvin och 32 liter öl. Det är mer än man orkar bära, konstaterar Natalie Malmberg och Nina Honkakumpu som just burit in nyårsransonen över gränsen vid Vikingterminalen i Stockholm.

Klirr i kassan

Momssänkning

Kollektivtrafikmoms halveras till sex procent. Moms på entréavgifter till djurpark sänks till tolv procent.

Bredbandsbidrag

Företagare/juridiska personer få dra av 50 procent över 8 000 kronor för anslutning av ny data/telekommunikation. Max 5 000 kr.

Aktivitetsstöd

Lägsta aktivitetsstöd höjs till 143 kr per dag. Milersättning i samband med aktivitet höjs till 110 öre per km.

Studielån

Räntan sänks till 3,1 procent. (Lån tagna efter -88)

Hemvärnet

Hemvärnsmän och frivilliga får vid räddningstjänst samma ersättning som deltidsbrandmän. (Från 1 nov -00)

Personlig assistent

Den som haft personlig assistent före 65 år får behålla stödet efter pensionen.

Adoption

Bidraget för internationell adoption höjs från 25 000 till 40 000 kronor per barn.

Underhåll

Föräldrar kan få halvt underhållsstöd, 586 kr per barn och månad, om barnen bor hos båda.

Fordon

Lätt lastbil, lätt buss och motorcykel slipper försäljningsskatt. (Från 19 sep -00)

Minus i plånboken

Tv-avgift

Höjs med 24 kronor till 1 668 kronor per år.

RBF-stöd

Statligt räntestöd för reparationer/underhåll avskaffas.

Sjöfolksskatt

Lägre sjukförsäkringsavgift för redare slopas. Lönetillägg vid utlandsarbete blir förmånsgrundande och avgiftspliktigt.

Delpension

Avvecklas. Den som vill jobba deltid mellan 61 och 64 år betalar ledigheten själv.

Ungdomsbospar

Avskaffas. Ungdomar anslutna till sparformen får bonusränta för tidigare insättningar.

Fordonsskatt

Skatten på dieselbilar från 1993 och äldre höjs till samma nivå som nya dieselfordon.

Arbete och skola

Turordning

Företag med max tio anställda får undanta två personer från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Dagispersonal

Den som får jobb på förskola eller skola måste visa registerutdrag på vålds- eller sexualbrott. Arbetsgivaren avgör om person med prick anställs.

Jämställdhet

Skärpt diskrimineringslag. Diskriminerade kan få skadestånd. Arbetsgivare måste årligen redovisa och åtgärda osakliga löneskillnader.

Anställa

Den som anlitar privatpersoner mot ersättning slipper göra en särskild deklaration.

Arbetslöshet

Reglerna skärps, bland annat måste arbetssökande efter 100 dagar söka jobb utanför sin kommun och inom andra yrkesområden än sitt eget. Man kan bara få a-kassa i max 600 dagar.

Skoltimmar

30 extra skoltimmar får elever på estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet. Övriga nationella program får 60 extra timmar per år.

Brott och straff

Insiderlag

Straffen skärps och tiden för anmälan om innehav kortas till fem dagar. Anställda vid värdepappersinstitut och börser måste anmäla innehav.

Schengen

Sverige går med i Schengensamarbetet fullt ut 25 mars. Troligen kommer passen att ersättas av id-kort till Schengenländer.

Smällare

Förbjuds. Fyrverkeripjäs måste ha annat syfte än att avge knall.

Smuggling

Hårdare straff för smuggling, förberedelse och grov olovlig befattning med smuggelgods.

Hundmärkning

Hundar under åtta år ska märkas med mikrochips eller tatuering och registreras. Om polis omhändertar hund och ägaren inte märker den inom sju dagar kan hunden avlivas.

Övrigt

Bilbesiktning

Slutsiffra fem i registreringsnumret betyder besiktning maj-september.

Alkohol

Införselkvot från EU-land höjs till 26 liter vin, 6 liter starkvin, 32 liter starköl. Från annat land höjs starkölskvot till 32 liter.

Jessica Ritzén