Svårare för konsumenter att få hjälp

Allmänna reklamations- nämnden skär ner

NYHETER

Antalet klagomål till Allmänna reklamationsnämnden har ökat kraftigt i år.

Samtidigt skär myndigheten ner kraftigt framförallt inom försäkringsområdet.

- Det är klart att det blir en försämring för konsumenten och det är väldigt tråkigt, säger Lotty Nordling, ordförande och chef för nämnden till Aftonbladets nätupplaga.

Det nya året börjar dystert för Allmänna reklamationsnämnden, ARN. En alltför stor arbetsbelastning i kombination med för lite personal tvingar nämnden att skära ner inom flera områden, framförallt när det gäller olika typer av försäkringar.

- De vanligaste reklamationerna inom det området handlar om att konsumenten inte får ut sin försäkring, att det är något fel i köpet av ett hus till exempel.

- Det handlar kanske om några hundra fall som gör den typen av reklamationer och de kan vända sig till domstol i stället, säger Lotty Nordling.

Drygt 1 300 ärenden förra året

Allmänna reklamationsnämnden har fått 1300 fler ärenden under år 2000 och det är för att klara av den ökningen som nämnden tvingas skära ner. Under våren hoppas de på nya pengar i vårbudgeten.

- Annars måste vi skära ner ännu mer och det vore verkligen inte bra, säger Lotty Nordling.

Vad innebär detta för konsumenterna?

- Att de inte från och med den första februari kan anmäla den här typen av ärenden längre utan får vända sig till domstol. Det är inte alls bra, bara att vi finns har en avhållande effekt för många, säger Lotty Nordling.

Annika Sohlander