Nätläsarna tycker att hallåorna duger

NYHETER

Vi behöver inga yngre hallåor i tv!

Nära tre av fyra nätläsare tycker att de duger som de är.

- Jag tror att det är den allmänna uppfattningen. Det behövs en åldersblandning på alla områden men speciellt inom medierna eftersom de förmedlar ett budskap. Byter man ut de äldre så skickar man signaler att man inte vill visa rynkor, säger Margo Ingvardsson, förbundsordförande RFSU och aktiv i föreningen 50+.

Aftonbladets läsare håller inte med SVT. De tycker inte att hallåorna i SVT behöver bytas ut mot yngre när de närmar sig 40-årsåldern. Av 10 899 läsare svarade 71,7 procent nej på frågan om det behövs yngre hallåor i tv.

Margo Ingvardsson, aktiv i 50+, arbetar aktivt mot den åldersdiskriminering som hon säger är alltför utbredd i Sverige.

- Vi lever i en kultur med en lång tradition av förakt mot äldre människor.

Yta och ungdom premieras, säger hon.

Medierna skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att bryta den traditionen, menar hon.

- I Sverige är 40 procent av journalistkåren under 40 år. I England är det däremot så att du inte betraktas som en riktigt bra journalist innan du kommit upp i 50-årsåldern.

Margo Ingvardsson tycker att det är av yttersta vikt att ändra den diskriminerande inställning som råder mot äldre. Det handlar inte bara om en moralisk-etisk fråga utan är viktigt även ur ett samhällsekononomiskt perspektiv.

- Omkring år 2025-2030 kulminerar den äldre befolkningen och 25 procent av svenskarna kommer då att vara över 65 år. Då är det viktigt att tillskriva människor kunskap och förmåga för då behövs de som arbetskraft, säger hon.

Hon tycker att SVT redan nu bör gå i bräschen för att motverka åldersdiskriminering.

- Det är en public service-kanal och de har ett extra stort ansvar . Tv har tagit sitt ansvar när det gäller att motarbeta rasism inom andra områden. Nu är det dags att även jobba mot åldersrasism.

Annika Sohlander