Var tredje dödad bilförare i Uppsala län var påverkad

NYHETER

Var tredje bilförare som dött i en olycka under en treårsperiod i Uppsala län var drog- eller alkoholpåverkad.

Det visar en studie som Vägverket låtit genomföra.

Hälften av dem hade dessutom inget bilbälte på sig.

I studien har norska Transportekonomiks Institutt på uppdrag av Vägverket granskat de djupstudier som Vägverket sammanställt i samband med dödsolyckor. Studien omfattar samtliga 196 olyckor med dödlig utgång som inträffade i länet under åren 1997-1999.

Resultatet är mycket nedslående. Nästan 30 procent, eller var tredje bilförare som avlidit genom trafikolyckor hade druckit alkohol innan de satte sig vid ratten. Dessutom var nästan hälften av de omkomna obältade.

I de 196 dödsolyckorna omkom totalt 225 personer varav 165 i bilolyckor. Av de dödade i bil hade 55 personer inget bilbälte på sig. Bland de omkomna bilförarna var siffran ännu högre, närapå 100 procent.

Även bland cyklister och motorcyklister som omkommit i trafiken var andelen av de som var påverkade av alkohol eller narkotika hög, var tredje cyklist och var femte motorcyklist.

- De skillnader som visats mellan länen påverkas av trafikens sammansättning och intensiteten på trafikövervakningen. Det går heller inte att utesluta att skillnaderna till viss del är slumpmässiga, säger Vägverkets analytiker Mikael Klingstedt.

Regeringen har i sitt 11-punkters program för trafiksäkerhet särskilt betonat trafikantens ansvar och att det inte är acceptabelt att vissa trafikanter utsätter sig själva och andra för livsfara genom att bryta mot gällande regler.

- Den här undersökningen visar tydligt att många av de som omkommer i trafiken uppenbarligen inte upplever sig själva som en riskfaktor, säger Mikael Klingstedt i en kommentar.

Inte ens risken att åka fast i en poliskontroll verkar avskräcka i tillräcklig omfattning.

Annika Sohlander