Persson kan få ersätta Clinton

Presidenten går - då får Sverige mäkla för freden

1 av 2 | Foto: AP
Toppmöte i dag Redan nu arbetar Göran Persson hårt för freden i Mellanöstern. I dag gästas han av Israels utrikesminister Shlomo Ben Ami i ett jobb där Perssons roll kan bli ännu viktigare om inga framsteg görs inom den närmaste framtiden.
NYHETER

Tvingas Göran Persson att ta över efter Bill Clinton som fredsmäklare i Mellanöstern? Risken är överhängande om freden inte är i hamn före presidentskiftet i USA.

Då kan EU ta över som fredens pådrivare. Och där är Persson ansvarig just nu.

I dag gör Israels utrikesminister Shlomo Ben Ami en blixtvisit i Stockholm. Under den sena eftermiddagen ska han, om planeringen klaffar, träffa både utrikesminister Anna Lindh och statsminister Göran Persson.

Besöket är ett led i den komplicerade process som pågår just nu, det sista försöket av avgående president Bill Clinton att åstadkomma ett fredsavtal som både Israels premiärminister Ehud Barak och Palestinas president Yassir Arafat kan acceptera.

Utrikespolitiken förändras

Den 20 januari lämnar Clinton över Vita huset och den amerikanska administrationen till George W Bush. Att Bush inte är särskilt intresserad av utrikespolitik är ställt utom allt tvivel.

Han har inte ens varit utomlands - med undantag för två resor till grannlandet Mexiko.

Att tänka sig en svensk statsminister som inte varit längre bort än Norge är svårt. Men för en amerikansk president går det tydligen bra. Säg USA - det räcker.

På goda grunder, och att döma av uttalanden från Bush själv, kommer den amerikanska utrikespolitiken att ändras med den nye presidenten. Intresset att även i fortsättningen agera världspolis förefaller minimalt.

Alltså uppstår ett vakuum om freden inte är i hamn senast vid presidentinstallationen i Washington. Vem ska då ta över som pådrivare i fredsarbetet i Mellanöstern? EU, nu en intresserad observatör, ligger nära till hands. Givetvis under förutsättning att parterna vill det vilket kan avgöras i det förestående israeliska valet.

I detta EU spelar just nu Göran Persson första fiolen. Under hela helgen har han stått i kontakt med Barak, Arafat och EU:s Javier Solana, hög representant för unionen i utrikesfrågor.

I detta EU spelar också Anna Lindh en framträdande roll, också hon har fått rapporter av Solana. Nyckelroller spelas också av kabinettsekreterare Hans Dahlgren och Perssons högra hand, statssekreterare Pär Nuder. De var så sent som i november i Israel som en led i de kulissförhandlingar som bland annat ledde till en rad möten mellan parterna i Stockholm i våras.

Börjar hos Anna Lind

Shlomo Ben Ami inleder sitt Sverigebesök hos Anna Lindh i Arvfurstens palats, UD:s högborg. Där var han senast för en dryg månad sedan då han som ny utrikesminister gjorde en turné runt Skandinavien.

Ben Ami, född i Marocko för 57 år sedan, är historiker till professionen. Men han har också varit ambassadör och polisminister och kommer från samma parti som premiärministern, One Israel.

Han efterträdde David Levy som avgick i höstas i protest mot eftergifter i Camp Davidöverläggningarna mellan Israel och Palestina.

Lena Mellin