Vattenfall: Det är förenat med problem att bo på landet

1 av 3 | Foto: ANNETTE FRIBERG/BLR
RÄKNAR MED STÖRNINGAR "Det kommer att ta många år innan våra nät blivit hundra procent säkra från störningar", säger Vattenfalls nätchef Per Hallberg.
NYHETER

Nästan 30 000 hushåll i Sverige var i morse fortfarande utan elektricitet. Värst drabbat är Västsverige där många har saknat ljus och värme sedan i fredags.

Ansvariga vid statliga elbolaget Vattenfall anser dock att den som bor på landsbygden också får räkna med strömavbrott.

Fast elbolagen kan komma att tvingas betala ersättning till de kunder som varit utan ström.

Nu börjar strömmen komma tillbaka i södra Sverige.

Läget för landets elkunder har förbättrats något i natt, men fortfarande saknar nästan 30 000 hushåll i södra och mellersta Sverige ström.

Vattenfall har satt in all tillgänglig personal och i natt fick 10 000 kunder tillbaka sin el, bland annat de flesta hushållen i Säffle, Bengtsfors och Mellerud.

Tågtrafiken igång

Inom Sydkrafts område var 200 hushåll utan ström på onsdagsmorgonen.

Birka Energi hade i morse 5 800 kunder utan el.

Där har läget snarare försämrats i natt och värst utsatta är kunderna på småländska höglandet och i norra Bohuslän.

Tågtrafiken fungerar sedan sent i går kväll i stort sett normalt igen.

Vattenfalls förklaring till elkollapsen är att det regnade mycket i höst vilket gjorde träden instabila. Till detta kom sedan ett snöoväder som fick träden att falla över elledningarna.

För dyrt att röja

Att röja skogen runt ledningarna hade blivit för dyrt.

- Vi lägger 600-700 miljoner om året på förbättringar och förstärkningar av nätet. Det är vad vi har råd med för att nå de ekonomiska krav som finns, säger Per Hallberg, ansvarig nätchef på Vattenfall.

- Läget är bekymmersamt och vi satsar allt på att få fram elektricitet till de drabbade. Men att bo på landet är tyvärr förenat med den här typen av problem. Det kommer att ta många år innan våra nät blivit hundra procent säkra från störningar.

Glesbygdsverkets chef, generaldirektör Pia Enochsson, köper inte elbolagets förklaringar:

- Det är upprörande att det alltid är glesbygden som ska drabbas av de vinstdrivande statliga företagens dåliga servicenivå, säger hon.

- Förra året gav Vattenfall löfte om att det skulle bli bättre. Men så har inte skett. Nästan samma områden som drabbades då drabbas nu igen.

Regeringens ansvarige i elfrågor, näringsminister Björn Rosengren, är också kritisk:

- Man kan verkligen fråga sig på vilket sätt elbolagen underhåller sina nät. Träden som fallit över elledningarna borde ha sågats ned tidigare. Elbolagen kan inte säga att det kostar för mycket.

Ställer nya krav

Rosengren kommer nu att ge Elsäkerhetsverket i uppdrag att ta fram förslag på förbättringar.

- Vi kommer att ställa andra krav på elbolagen än nu, säger han.

Enligt Rosengren är det fullständigt klart att elbolagen är skyldiga att ersätta skador som uppkommer till följd av strömavbrott.

Ersättning?

Tiotusentals av de kunder som de senaste dagarna varit utan el kan ha rätt till ersättning.

Enligt ellagen, som infördes 1997, är elbolagen skadeståndsskyldiga om de inte kan bevisa att skadan som abonnenten drabbats av låg utanför elbolagens kontroll.

– Konsumenten ska kunna visa vilken eller vilka skador man drabbats av och kanske också om man gått miste om inkomster till följd av elavbrottet, säger Christer Rudén, jurist på Vattenfall AB till Aftonbladets internetupplaga.

Den som vill kräva sin elleverantör på ersättning måste skriva ett brev till bolaget.

– Man måste precisera skadans art, vilka kostnader man drabbats av på grund av skadan samt yrka vilken ersättning man vill ha av sitt nätbolag, säger Rudén.

Därefter vidtar respektive elleverantör en prövning av varje enskilt ärende.

Godkänns skadeståndskravet kan abonnenten få ersättningen insatt på sitt konto inom några veckor.

Men också hemförsäkringen kan täcka skador som uppstått av elavbrotten.

En välfylld frys där maten förstörts eller ledningar som frusit sönder kan ersättas av hemförsäkringen.

– Men hemförsäkringen täcker bara skador på saker; hus, matvaror och sånt. Den täcker inte inkomstförluster, säger Bertil Garpland, skadechef på Folksams huvudkontor.

Redan nu har strömlösa abonnenters ersättningskrav börjat strömma in till försäkringsbolagen.

– Det räcker oftast med ett telefonsamtal för att man ska få ersättning. Ofta ersätter hemförsäkringen abonnenten i första läget och därefter tar vi igen kostnaden som ett återkrav hos elbolaget, säger Garpland.

Strömlösa som kräver hemförsäkringen på ersättning måste dock betala självrisk.

– Självrisken är ett exempel på en kostnad som man kan kräva sitt elbolag på, men då måste man skriva till leverantören, säger Bertil Garpland.

Thomas Gustafsson, Anette Holmqvist, Claes Salomonsson