Telia höjer de fasta taxorna

Tjänar 850 miljoner per år – kunderna får betala 240 kr mer per år

NYHETER

Telia höjer priset på telefonabonnemang med 20 kronor i månaden för 4,4 miljoner privatkunder.

Höjningen träder i kraft den 1 mars och betyder 850 miljoner kronor extra klirr i kassan om året för Telia.

- Vi är ändå bland de billigaste telefonländerna i världen, säger Telias informationschef Hans G Larsson.

Vid årsskiftet tog regeringen bort det pristak som funnits sedan 1 juli 1997 och som hindrat Telia från att höja priset på abonnemang för fast telefoni.

Efter den nya höjningen kostar ett abonnemang 125 kronor per månad, inklusive moms.

För Telias privatkunder betyder det 240 kronor mer om året i avgift.

Olönsam del

- Vi har i dagsläget ingen kostnadstäckning när det gäller abonnemangen som länge varit en olönsam del i vår verksamhet.

- Trafikavgifterna har fått subventionera abonnemangskostnaderna så det vi nu gör är snarare en kostnadsanpassning, säger Hans G Larsson.

Ny teknik och stenhård konkurrens har gjort att trenden varit sänkta telepriser för kunderna. Ni gör tvärtom. Varför?

- De senaste åren har vi nästan enbart ägnat oss åt prissänkningar. Under förra året gjorde vi två stora grep: i februari införde vi ett system där hela Sverige blev ett enda stort lokalsamtalsområde.

- I augusti såg vi till att i stort sett halvera kostnaderna för utlandssamtalen.

- Så totalt sett har våra kunder fått kraftigt sänkta priser och i ett internationellt perspektiv är Sverige fortfarande ett väldigt billigt telefonland.

Tufft år

Telia hade ett tufft fjolår.

Först ståhejet kring introduktionen av Teliaaktien, med det följande kursraset.

Sedan den missade 3G-licensen.

Är det då så lämpligt att som grädde på moset höja abonnemangskostnaderna?

- Telia är ett av Sverige mest omskrivna företag och det är aldrig lugnt kring oss.

- Vi har ett krav på oss att driva företaget på ett ekonomiskt lönsamt sätt och när vi nu har en sådan här obalans tvingas vi till den här prisjusteringen.

Kursen upp?

Går kursen på Teliaaktien upp nu?

- Analytikerna gör en bedömning, våra kunder berörs på ett annat sätt. Det går inte att säga.

Förutom privatkunder berörs föreningsabonnemang, abonnemang i fritidshus och ungdomsabonnemang av höjningen.

Telias abonnemang för ISDN (Telia Duocom) och företag berörs däremot inte av höjningen.

Claes Salomonsson