Sjukhus hyr personal för 200 miljoner

Allt fler väljer anställning hos bemanningsföretag

NYHETER

Stockholms läns landsting tvingades betala 200 miljoner för att hyra in sjuksköterskor och läkare i fjol - dubbelt så mycket som året innan.

- Det vi ser nu är sviterna av 90-talets nedskärningar, säger ordföranden för hälso- och sjukvårdsnämnden, Stig Nyman (kd).

Foto: STEFAN NILSSON
bristen på läkare och sjuksköterskor ökar Förra året fick Stockholms läns landsting hyra in sjuksköterskor och läkare för 200 miljoner kronor. Arkivbild.

I stället för att anställa fler läkare och sjuksköterskor hyr landstinget in vårdpersonal från olika bemanningsföretag.

Vore det inte mer lönsamt att anställa fler ordinarie?

- Självklart. Men det råder brist på läkare och sjuksköterskor. Dessutom har tidigare års besparingar gjort att många läkare och sjuksköterskor känt osäkerhet som anställda inom landstinget och i stället valt att gå över till bemanningsföretagen, säger Stig Nyman.

Enligt Läkarförbundet saknas 240 distriktsläkare i Stockholm och än fler sjuksköterskor.

Problem med hyrpersonal

- Det är helt klart ett bekymmer. Inom primärvården är det viktigt med kontinuitet och trygghet. Distriktsläkarnas uppgift är att lära känna sina patienter. Om vi tvingas ta in hyrpersonal bryts den kontinuiteten.

Landstinget har tillsammans med Läkarföreningen diskuterat olika tillvägagångssätt för att på längre sikt locka tillbaka sjukvårdspersonal.

- Landstinget har alltför länge haft en monopolställning som hållit nere lönerna. Därför är det på sätt och vis bra att bemanningsföretagen konkurrerar med oss. Det finns enorma risker med att privatisera vården men vi måste ändå försöka för att få fram fler aktörer på marknaden, säger Stig Nyman.

Caroline Forsman

ARTIKELN HANDLAR OM