Dagliga press- konferenser tecknet på kris

NYHETER

Nordbanken inför en daglig presskonferens om det tekniska läget. Tydligare än så kan inte krisen beskrivas.

Kundernas smala lycka är att de är många. Bankens ödmjukhet ökar i takt med antalet drabbade kunder.

Bankerna har av kostnadsskäl tvingat kunderna från kontoren till datorer och telefoner. För nöjet att ta över en del av kassörskornas gamla jobb betalar kunderna rejäla avgifter. 1999 tjänade bankerna 25 miljarder kronor på sina avgifter. De nio första månaderna förra året hade summan ökat till 29 miljarder.

Som kund har man alltså rätt att kräva att bankens teknik fungerar. För det första har man följt bankens önskemål. För det andra betalar man bra för detta.

Det är förklaringen till Nordbankens underdånighet. Vd Magnus Falk ber kunderna om ursäkt och lovar kompensation till alla som förlorar pengar. Dock slipper de inte avgifterna - där någonstans går gränsen för bankens generositet.

Men även om datatrasslet på Nordbanken är det hittills mest omfattande har tekniska problem drabbat nästan alla banker. I början av december låg den elektroniska aktiehandeln på Skandiabanken nere under en halv dag. Vid månadsskiftet slogs både SEB:s och Föreningssparbankens internetbanker ut när kunderna blev fler än vanligt.

Teknikberoendet ökar varje dag

Det finns anledning att befara att det blir ännu värre. Varannan betalning i SEB görs över internet. Föreningssparbankens siffra är 30 procent. Teknikberoendet ökar varje dag.

Men som bankkund har man inte mycket att säga till om. Ensam är i det här fallet inte ett dugg stark.

Under 1999, senaste bokförda år, fick Allmänna reklamationsnämnden in 505 anmälningar som gällde bankärenden. I nio procent av fallen fick kunden helt eller delvis rätt.

Inte i någon annan kategori var det lika svårt för kunden att få rätt. Och så har det varit sedan åtminstone 1997.

Konsumenternas bankbyrå, som drivs av Bankföreningen, tar årligen emot omkring 3 000 klagomål på bankerna. Omkring en fjärdedel av dem ger kunden rätt, inte mer.

Det betyder dock inte att de får sina pengar. Kunden får själv driva ärendet vidare till ansvarig bank.

"Avtalen gynnar bankerna"

Avtal mellan banken och kunden gynnar enligt Göran Jönsson, chef för Konsumenternas bankbyrå, nästan uteslutande bankerna. Klausuler som friskriver bankerna från ansvar är vanliga, klausuler som friskriver kunderna är obefintliga.

Konsumentverket försöker komma överens med Bankföreningen om ett nytt ramavtal som inte friskriver bankerna i lika hög grad.

Dagens banker är lika mycket försäkringsbolag. Ring och köp kapital-, liv- eller pensionsförsäkringar.

Men Allmänna reklamationsnämnden, statens klagomur, tar från februari inte emot klagomål som rör dem. Den har inte tid och har valt att satsa på de svagaste konsumenterna.

Nordbanken ingår i Nordea, Nordens största bankkoncern. Det är kundernas smala lycka. Ju fler som kan tänkas vara missnöjda desto ödmjukare blir banken. I regelverket finns inte särskilt mycket att hämta.

Lena Mellin