Två av tre vill lämna Nordbanken

Kunderna rasar efter ett nytt datahaveri

1 av 2
BER om URSÄKT "Vi ber om ursäkt för de problem vi orsakar, vi gör allt som står i vår makt för att lösa detta," säger Magnus Falk, vd för Nordbankens privatkunder och lovar att alla kunder som drabbas ekonomiskt ska kompenseras. Till höger presschef Erik Evrén.
NYHETER

Fler och fler vill byta bank. Två av tre Nordbankskunder överväger att byta bank efter den senaste tidens datorhaverier.

Det visar Aftonbladets läsarundersökning.

- Jag förstår att folk är förbannade, det här är fullständigt oacceptabelt, säger Finansinspektionens Ingemar Hägg.

Under mer än en vecka har Nordbankens experter försökt få det centrala datasystemet att fungera som det ska.

- Men det finns ett bakomliggande problem som vi inte riktigt vet vad det är, säger Magnus Falk, vd för Nordbankens privatkunder.

Tre allvarliga datafel i går

I går var det dags igen. Banken drabbades av tre allvarliga datorfel som gjorde det omöjligt att ta ut pengar i bankomat, betala med kort, göra kassaärenden eller bankärenden på internet.

Och nu växer ilskan hos bankens 3,5 miljoner privatkunder.

Aftonbladets läsarundersökning på nätet visar att det finns en stor förtroendekris hos Nordbankens kunder.

På frågan: Har du funderat på att byta bank? svarar 66 procent ja av de 10 391 som röstat fram till klockan 01.00 i natt.

En av dem är Daniel Ekblad från Örebro. Han arbetar som webbdesigner och använder Nordbankens internetservice för sina bankärenden.

- Nu är gränsen nådd för vad som kan accepteras, säger han. Vi som använder internet är ju tvungna att betala 41 kronor i månaden men då ska ju också servicen fungera.

- Vi måste få avgiftsfritt några månader som kompensation för allt strul. Annars kommer jag och garanterat många med mig att byta bank.

Enligt Finansinspektionen är Nordbankens datahaveri det allvarligaste som hittills drabbat en svensk bank.

- Nordbanken borde ha informerat sina kunder bättre, säger Ingemar Hägg, enhetschef på Finansinspektionens bankavdelning.

Ledningen är skakad

Senast måndag morgon är Nordbanken tvungen att lämna en rapport till Ingemar Hägg med en första redogörelse om vad som har gått fel. Senare ska allt dessutom utredas.

Nordbankens ledning är skakad. Där inser man nu att bankens förtroende står på spel.

- Vi tycker naturligtvis det är oerhört tråkigt att våra kunder blivit lidande och ber om ursäkt för alla problem, säger Magnus Falk.

- Alla som lidit en ekonomisk skada ska vända sig till oss så kommer de att kompenseras. Vi gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder till rätta.

Enligt Nordbanken är det hittills, som man säger, "väldigt få" som lämnat banken på grund av datorproblemen.

- Men det är klart att vi riskerar att tappa kunder om vi inte snabbt kommer tillbaka till en rimlig servicenivå.

- Den största skadan för oss är ju förtroendeskadan, säger Magnus Falk.

Nordbankens datahaverier den senaste veckan

Thomas Gustafsson