”Det är kul att vara pappaledig”

Ny kampanj ska locka fäder att vara hemma

1 av 2
NYHETER

Bilder på söta barn ska få fler pappor att ta ut föräldraledighet.

Det hoppas Riksförsäkringsverket och drar igång en stor kampanj där en almanacka med bilder på gulliga babisar lyfts fram.

- Men vi gör det utan pekpinnar, säger informationschef Inger Dunér till Aftonbladets internetupplaga.

Ingen höjd föräldrapeng, men väl med tv-reklam, radiojinglar och en almanacka med gulliga barn och roliga pratbubblor.

På det sättet hoppas Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna i landets 21 olika län få fler pappor att upptäcka hur roligt det är att vara hemma med barn i stället för att sitta på jobbet och svettas.

- Vi vill på ett lustfyllt sätt visa att det är kul att vara hemma och ta hand om barn, säger verkets informationschef Inger Dunér.

Unik möjlighet

Hon menar att försäkringskassorna har en unik möjlighet eftersom de personligen träffar i stort sett alla nyblivna föräldrar - på mödravårdscentralen, barnavårdscentralen eller på försäkringskassan.

- Där kan vi mera utförligt berätta om föräldraförsäkringen, hur den fungerar och hur man kan kan dela upp ledigheten. Det är där det här materialet i första hand ska användas.

- I paketet ingår bland annat en mapp där man kan samla material om barnet, en mätsticka som man kan klistra på dörren och se hur barnet växer och en kalender där bland annat dagen då barnbidraget kommer är inprickat.

Få pappor

Det ovanliga greppet med den här kampanjen är att den är gjord utifrån barnets perspektiv, betonar Riksförsäkringsverket.

Och det finns en allvarlig bakgrund.

Bara 12 procent av föräldrapenningdagarna tas ut idag ut av papporna. Eller om du så vill: vi pappor utnyttjar i snitt drygt 50 av möjliga 450 dagar att vara hemma med våra barn.

Resten tas ut av mammorna.

- En vanlig föreställning är att detta beror på ekonomin, att papporna tjänar mera och det blir dyrare för dem att vara hemma.

- Men när man granskar hur folk som varit pappalediga uppfattar det, och om det haft någon stor betydelse, så har det inte det.

- Det är mera en attitydfråga från föräldrar och arbetsgivare, säger Inger Dunér.

Tar tid

"Hur många fler pappor hoppas ni ska ta ut pappledighet eller stanna hemma längre med hjälp av den här kampanjen?

- Vi har ett uppdrag från statsmakterna, som löper under flera år, som går ut på att arbeta för att få fler pappor att ta ut en större andel av föräldrapenningen.

- Det mål som är satt för det här året är 12 1/2 procent.

"Det var ett blygsamt mål?

- Ja, men sånt här tar tid. Det roliga är ändå att se att andelen pappalediga ändå ökat stadigt sedan pappamånaden infördes 1994. Även om det går långsamt.

- Med kampanjen vill vi väcka en tanke och få föräldrarna att sätta sig ner runt köksbordet och fundera hur de vill bära sig åt för att ta hand om sitt barn.

Claes Salomonsson