Tullen gjorde rekordbeslag

Tog hand om smuggelgods för en miljard förra året

NYHETER

Det finns många sätt att gömma smuggelgods.

I bensintanken på en långtradare. Eller i en last djupfrysta jordgubbar.

År 2000 var rekord för Tullverket: flest beslag någonsin.

Fler och fler svenskar vill och vågar använda droger. Vilket gör att den illegala trafiken med narkotika, alhohol och cigaretter ökar stadigt.

- Vi har aldrig gjort så många beslag som år 2000, säger Kjell Jansson, generaltulldirektör.

Förra året beslagtog tullen smuggelgods till ett värde av en miljard kronor. Det är en ökning med 12,5 procent jämfört med 1999.

Tullverket hävdar att resultatet till viss del beror på mer effektiva rutiner.

- Samtidigt kan man inte bortse från att det är ett ökat tryck på den svenska marknaden.

Mest via Skåne

Största delen av smuggelgodset kommer in i Sverige via Skåne. Men även Västsverige och Stockholm är hårt utsatta.

Knarket kommer främst från Danmark, Tyskland och Polen. Det reser både per bil, båt, flyg och tåg och göms på de mest uppfinningsrika sätt.

- Vi har hittat 20 000 liter 96-procentig sprit i dunkar i en last djupfrysta jordgubbar, säger Kjell Jansson.

- Vi ser också en markant ökning av ecstasy och rohypnol. Vi beslagtog 128 000 ecstasytabletter förra året.

Maria Saving