”Telias ansökan var klart överlägsen”

Ingvar Carlsson tar strid för 3G-licens

NYHETER

Nu tar han för första gången bladet från munnen vad gäller Telias missade 3G-licens och den besvikelse han känt.

Och han är hård i sin kritik mot såväl Post- och telestyrelsen som de fyra aktörer som fått tillstånd att bygga de nya telenäten.

- De har inte gjort en rimlig bedömning, säger styrelseledamoten i Telia och förre statsministern Ingvar Carlsson.

Foto: BIBBI JOHANSSON
Förre statsministern Ingvar Carlsson sitter i Telias styrelse. Han är mycket kritisk mot Post- och telestyrelsens beslut att inte dela ut 3G-licens till Telia.

I dag presenterade Telia sin överklagan av Post- och telestyrelsens beslut i december i fjol om att inte ge företaget licens för den nya generations mobilnät.

Styrelseledamoten Ingvar Carlsson anser att Telias ansökan och uppläggning var klart överlägsen konkurrenternas.

- Vår utgångspunkt har varit att åstadkomma tekniska lösningar av bästa kvalitet till så låg kostnad som möjligt.

Och han anser att de andra, som fick licens, inte gjort en bedömning och kalkyl som är rimlig och att deras löften är vidlyftiga.

Inte realistiskt

I Ekot säger Ingvar Carlsson:

- När det gäller den tekniska kompetensen måste man rimligen ifrågasätta de som säger att att det ska byggas 20 000 stationer när PTS själv säger att det räcker med hälften.

- På samma grunder måste man ifrågasätta den affärsmässiga kompetensen. Att lägga ut 10-15 miljarder kronor mer än vad som är nödvändigt. Det har inte med affärsmässighet att göra.

Han tycker myndigheten borde pröva om det är realistiskt om ens möjligt att bygga 129 basstationer i veckan.

Telia sammanfattar sitt överklagande till länsrätten i fyra huvudpunkter:

"PTS har gjort tekniska felberäkningar.

"Affärsmässigheten i konkurrenternas ansökningar har inte granskats tillräckligt mycket.

"PTS har inte tagit hänsyn till telelagen och den paragraf som syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till "effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad" som det heter.

"Telia anser slutligen att myndigheten inte kommunicerat med Telia i tillräcklig utsträckning om oklarheter i företagets ansökan.

Tillståndet fryses

I sin överklagan yrkar också Telia på att tillståndsgivningen fryses, vilket innebär att de fyra som fått licens inte kan börja bygga de nya mobilnäten förrän domstolen avgjort ärendet.

Marianne Nivert, vd för Telia, tror att Telia har en stor chans att vinna målet i länsrätten.

- Vi har många starka argument i vår överklagan. Vi har gått igenom den totala formella processen och tycker det finns en hel del brister som är allvarliga, säger hon till Ekot.

Inom två månader hoppas länsrätten komma med sin dom.

Men redan inom en vecka hoppas rätten ge besked om det nuvarande beslutet ska frysas eller inte som Telia begärt.

Fast först ska Post och telestyrelsen ta emot överklagandet för att i sin tur sända det vidare till länsrätten - under förutsättning att PTS inte går Telia till mötes och själv ändrar sitt beslut.

Claes Salomonsson