Carlsson in i kampen mot vännen Billinger

Telias nya vapen i striden mot PTS

NYHETER

För fem år sedan var Ingvar Carlsson statsminister.

I dag är han murbräcka.

Med hans trovärdighet hoppas Telia vinna striden mot Post- och telestyrelsen.

Foto: Foto: BJÖRN LINDAHL

"

Ingvar Carlsson är statens representant i Telias styrelse. Hittills har han avstått från att yttra sig om företaget och hänvisat till styrelseordföranden Lars Eric Petersson.

Det är nu ett passerat kapitel. Sedan i går är Carlsson Telias mest skarpladdade vapen i den upptrappade konflikten med Post- och telestyrelsen som i mitten av december snuvade Nordens ledande mobiltelebolag på licensen för tredje generationens mobiltelefoni i Sverige.

I övermorgon överklagar Telia beslutet. Företaget begär dessutom inhibition vilket kan innebära att konkurrenterna inte kan sätta i gång att bygga sina basstationer.

Ingvar Carlsson blir inte förbannad. Han blir förorättad när någon misstänkliggör hans ärliga vilja. Det blev han redan som statsminister och det blir han även i sin nya roll. I går var han lika uppbragt som om Carl Bildt hoppat på honom i riksdagen.

"PTS skäl obegripliga"

Carlssons argument för att Telia förfördelats är i huvudsak tre.

Telelagens bestämmelser om effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad har satts åt sidan. Telias alternativ var betydligt billigare än de konsortier som fick licenserna. Till sist får konsumenterna betala för det.

Reglerna i förvaltningslagen har inte heller följts. Bland annat hade en rad missförstånd kunnat rättas till om Post- och telestyrelsen följt "kommunikationsprincipen" och kontaktat Telia.

Tillsammans har Telia och Ericsson fört Sverige till en tätposition. Att som Post- och telestyrelsen hävda att Östen Mäkitalo, mobiltelefonins andlige fader och direktör i Telia, inte kan räkna är fullständigt obegripligt för Ingvar Carlsson.

Konflikten mellan Telia och Post- och telestyrelsen handlar om mycket pengar. Enormt mycket pengar för både bolag och konsument. Men den har också inslag av ödesfråga. Samarbetet mellan Telia och Ericsson har gett stora exportframgångar, exempelvis för Axeväxeln. Detta samarbete kan bli mindre värdefullt om Telia petas från tätpositionen.

Men striden har därutöver komiska inslag. Post- och telestyrelsens chef Nils Gunnar Billinger jobbade under flera år hos Ingvar Carlsson, både i riksdagen under oppositionstiden och som Carlssons statssekreterare på statsrådsberedningen. Nu befinner de sig i var sin skyttegrav och pangar på så gott det går.

- Att ha jobbat hos mig garanterar inte att man är ofelbar, säger Ingvar Carlsson förtrytsamt.

Telia trappar upp kriget

Telia har, sedan de snuvades på licensen, trappat upp kriget. Det råder inget tvivel om att de är harmsna och anser sig missförstådda.

Vid första presskonferensen satt vd, styrelseordföranden och chefen för mobiltelefonin på podiet. Vid nästa kastades legendaren Östen Mäkitalo in. Och i går var det dags för Ingvar Carlsson att träda fram. Vem blir nästa mänskliga projektil i Telias kamp mot Post- och telestyrelsen?

Aftonbladet fredag:

Lena Mellin