Fallet ska granskas av advokatsamfundet

NYHETER

Fallet kommer nu att granskas av advokaternas egen disciplinnämnd.

- Det är oerhört allvarligt om en advokat har gjort sig skyldig till brott. Tilltron till advokatkåren skadas, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska advokatsamfundet.

Disciplinnämnden är advokatkårens etiska organ och tilldelar syndande medlemmar olika påföljder: erinran, varning, varning med straffavgift samt uteslutning.

På måndag inledersamfundet en granskning av den anhållne advokatens agerande.

- Sedan är det disciplinnämndens sak att fatta beslut om han har gjort sig skyldig till något oetiskt, säger Anne Ramberg.

Kritisk till hemliga förhandlingar

Advokaten riskerar i slutändan att mista sin titel och uteslutas ur samfundet.

Anne Ramberg är kritisk till advokatens hemliga förhandlingar mellan tavelrånarna och polisen.

- Om en advokat för brottsliga personers räkning förhandlar med polisen uteslutande i syfte att få ut en lösensumma för stöldgods, då är min personliga uppfattning att det är mycket olämpligt. Det kan vara brottsligt, säger hon.

Men advokaten kanske bara ville återställa de stulna konstverken?

- Det kan finnas en rad skäl till att en advokat kontaktar polisen. Skälen kan vara goda eller av bristande karaktär. Jag kan inte uttala mig om han har gjort fel eller inte.

Husrannsakan på advokatens kontor?

Polisen måste nu ta ställning till flera känsliga frågor, exempelvis om man ska göra husrannsakan på advokatens kontor. Här finns akter om en rad andra ärenden, med uppgifter på brottsoffer och misstänkta.

- Att göra husrannsakan på ett advokatkontor är en mycket ovanlig åtgärd. Men en husrannsakan får inte omfatta annat material än det som rör misstanken om brott, säger Anne Ramberg.

Men polisen vet ju inte vilket material det handlar om förrän man tittat efter?

- Ja, och det reser en rad frågor.

Andreas Harne