Ny behandling kan bota sju av tio cancerfall

Karolinska först i världen med ny metod

1 av 2 | Foto: [email protected]
RADIUMHEMMET KAN BLI FÖRST I VÄRLDEN Professor Anders Brahme vid Radiumhemmet i Solna har lett forskningen kring en ny behandling mot olika typer av cancertumörer. Med nya lättjonacceleratorn kan 7 av 10 med cancer botas. - Med den kan vi mäta den exakta dosfördelningen och justera den under behandlingen, säger han.
NYHETER

Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset i Solna kan bli först och bäst i världen med en ny typ av strålbehandling mot cancer.

Satsningen kommer att kosta närmare 700 miljoner kronor och förväntas bota 70 procent av alla cancerfall.

Sedan det prestigefyllda schweiziska kärnforskningslaboratoriet i Cern fått upp ögonen för den svenska strålbehandlingsforskningen ska det nu bli verklighet.

- De kontaktade oss och erbjöd sig att delfinansiera projektet. Sverige har en långt framskriden cancerforskning, säger Bengt Lind, forskare vid Karolinska sjukhuset.

Metoden går ut på att med en så kallad lättjonaccelerator attackera olika typer av cancertumörer. Jonstrålningen träffar tumören mycket exakt så att ytterst lite av den friska vävnaden runtomkring påverkas.

"Kan bestämma strålens djup"

- Vi kan behandla stora områden och vi kan i förväg bestämma strålens djup. Men det som är det mest fascinerande med metoden är att vi kan mäta den exakta dosfördelningen och justera den under själva behandlingen, säger Anders Brahme, utvecklingsansvarig för projektet som utförs i en bunker på Karolinska.

I dag botas cirka hälften av alla cancerpatienter vid de större klinikerna i Sverige.

- Vi kommer att kunna bota upp till 70 procent och med väsentligt mildare biverkningar, säger Anders Brahme.

Förutom de cirka 100 miljoner kronor som Cernlaboratoriet bidrar med till speciell acceleratorutrustning behövs ytterligare 600 miljoner kronor för att projektet ska kunna ros i hamn. Förhoppningen är att även staten och olika forskningsfonder ska kunna skjuta till pengar.

- På sikt blir det inte dyrare än dagens cancerbehandlingar. Den här typen av cancerbehandling utförs inte någon annanstans i världen, därför är det viktigt att vi kan komma i gång snabbt, helst till sommaren, säger Anders Brahme.

Caroline Forsman