Kött - nej tack!

Men ändå äter vi bara mer och mer...

NYHETER

Var tredje nätläsare har funderat på att sluta äta köttet.

Men totalt ökar svenskens köttkonsumtion trots galna ko-sjukan och stressade grisar:

- Jag tror att svenska folket är klokt. De vet vilka fina näringsämnen vi får från kött och som är svåra att ersätta med andra livsmedel, säger Ella Nilsson, svensk köttinformation till Aftonbladets nätupplaga.

Svenskarna bli alltmer skeptiska till att äta kött.

Galna ko-sjukan, salmonella och stressade djur till trots - köttförsäljningen ökar kraftigt varje år. Sedan början av 90-talet har konsumtionen av nötkött ökat med omkring 30 procent, motsvarande för fläskkött är 25 procent.

Köttbranschens siffror för försäljningen år 2000 är ännu inte klara men prognosen som gjordes så sent som i höstas var 194 000 ton. Den enda avmattning som kunde ses under december är inom importen.

Orolig

- Jag tror att förtroendet bland svenskarna är grundmurat när det gäller kött i allmänhet och svenskt kött i synnerhet, säger Åke Rutegård, vd Köttbranschens Riksförbund.

När den första debatten kring galna ko-sjukan blossade upp 1996 märktes en smärre avmattning i köttförsäljningen under några veckor. Sedan kom försäljningen i gång igen och totalt blev det en ökning under året.

Men kanske har köttbranschen andra tider att vänta. När Aftonbladets nätupplaga ställde frågan: Har du funderat på att sluta äta kött?, svarade 35, 4 procent av de 29 798 personer som röstat fram till måndag förmiddag, ja.

Ella Nilsson är orolig för att debatten kan svepa med sig en mäng vegetarianer som inte tänkt igenom sitt ställningstagande:

- Jag känner oro för skolorna som plockar bort köttet och för de människor som blir vegetarianer över en natt, det är inte genomtänkt. Jag frågar mig hur de resonerar? Näringsinnehållet i kött är nästintill omöjligt att ersätta på naturlig väg. Jag har svårt att se framför mig barn som måste ta tillskott för att få i sig de livsnödvändiga ämnena, det är inte naturligt, säger Ella Nilson.

Billigare

Kan svenskens ökade köttkonsumtion bero på att den enskilda personen konsumerar mer eftersom köttet är billigare i dag?

- Javisst, det gör det säkert till viss del men man ska också komma ihåg att andelen vegetarianer bara är 3-4 procent av befolkningen. Ibland kan man få uppfattningen att hälften av svenskarna är vegetarianer, säger Ella Nilsson.

"Varför tror du att köttförsäljningen i Sverige inte påverkas nämnvärt när det är svårt att sälja kött i exempelvis Tyskland?

- Det svenska köttet vinner i dag. Jag tror att svensken känner trygghet och litar på bönderna och veterinärbesiktningen. Det finns visserligen mycket bra importerat kött men ovissheten kring hanteringen gör att man väljer det säkra före det osäkra, säger Åke Rutegård.

Annika Sohlander