Boken som ska lära ungdomar förstå EU

NYHETER

Svårt att fatta allt om EU?

I så fall är kanske "Min bok 2001" något för dig.

- Den vänder sig till ungdomar och är en handbok om EU, säger Cecilia Boija på Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, CIU.

CIU har gjort boken på uppdrag av Skolverket.

I boken kan man läsa allt från hur EU styrs och regler för att arbeta utomlands till vad ungdomar tror om EU:s framtid.

Dagbok

Dessutom finns en dagbok för hela 2001 med användbara tips och adresser för ungdomar som vill ut i Europa.

Allt på ett förhoppningsvis enkelt, lättfattligt och användbart sätt.

Boken lanseras i anslutning till det svenska ordförandeskapet och tanken är att "Min bok 2001" ska öka ungdomars kunskaper och engagemang i EU-frågor.

- Vi vet att ungdomar vill veta mera om EU-medlemskapet alltifrån om hur de själva kan vara med och påverka EU-arbetet till kunskaper om vad den fria rörligheten i praktiken innebär för dem, säger Brit Stakson på och ansvarig för den svenska upplagan i ett pressmeddelande.

Gratis till arbetslösa

Enligt Cecilia Boija vänder sig boken i första hand till gymnasieungdomar och landets skolor erbjuds köpa boken till subventionerat pris för att användas som lärobok i undervisningen.

- Projektet stöds också av AMS som köpt in boken och delar ut den gratis till arbetslösa ungdomar, säger Cecilia Boija.

Boken ges ut i 12 olika länder.

- Grunden är densamma. Sedan skiljer det lite från land till land vad gäller innehållet, säger Cecilia Boija.

Claes Salomonsson