Nej till nytt löneavtal

För lågt bud anser Metall-, Pappers- och Industriarbetareförbundet

NYHETER

De tre fackförbunden Metall, Pappers och Industri säger nej till förslaget om nytt löneavtal.

För lågt bud, och för dålig satsning på lågavlönade, anser fackförbunden.

- Dåligt. Budet skulle knappt räcka till reallöneökning, säger Anders Tiderman, avtalssekreterare på Metall.

80 000 anställda påverkas av avtalsförhandlingen. Den är vägledande för övriga fackförbund, eftersom avtalet är det första i avtalsperioden.

Arbetsgivarna var beredda att säga ja till slutbudet. Det säger Almegas vd Göran Trogen.

  Budet innebar höjda löner med 2,3 procent i år, 2,0 procent nästa år och året därpå. Dessutom innebar budet en förkortad arbetstid med 1 dag per år under de tre avtalsåren till en kostnad av 0,5 procent per år. Totalt skulle avtalet därmed ha kostat 7,8 procent under avtalsperioden.

Metall-, Pappers-, och Industriarbetareförbundet säger alltså nej till lönebudet.

Får dåligt, anser fackförbunden. De skulle behöva en ökning på nio procent för att vara säker på att medlemmarna får behålla sina reallöner.

- Andra länder i Europa anser skriver avtal som säkrar reallöneökningar. Vi tycker att vi också ska ha det. Det finns tecken på att inflationen kan öka. Och då bör vi få rimliga löneökningar, säger Anders Tiderman.

Fackförbunden är också missnöjda med för dålig satsning på lågavlönade, särskilt kvinnor inom plastindustrin. Många tjänar 70 kronor i timmen.

- Vi vill ha klarare låglönepolitik. En höjning av avtalens lägsta löner och en förstärkning av lägsta semesterlönegaranti, säger Anders Tiderman.

Vad händer nu?

- Om jag det visste. Vi inväntar ett nytt bud, säger Anders Tiderman.

Cina Rönn, TT ( )