De här är EU:s mäktiga personer:

NYHETER

Romano Prodi, 61 år,

är professorn som blev politiker sent i livet. För fem år sen blev han ledare för vänsterliberala Olivkoalitionen. 1996-1998 var han premiärminister i Italien. Han anses som en skicklig ledare men han är dålig på att berätta vad han menar för en större publik.

Han har haft större problem med sin post än många andra ledare, trots att han utsågs enhälligt av EU:s statsministrar och med stort stöd i EU-parlamentet. Han ser sig själv som en regeringschef och har fått mer makt efter Nicefördraget att sparka enskilda kommissionärer.

När han tog över kommissionen i september 1999 var det en institution i kris. Ett halvår tidigare hade Jacques Santers kommission avgått, efter anklagelser om fusk och svågerpolitik. Prodis jobb var att rentvå kommissionen. Stora reformer har tvingats igenom för att effektivisera de 20000 byråkraterna.

Han älskar cykling och ger sig ut på långa turer i sina hemtrakter runt Bologna, där han var professor i ekonomi.

Neil Kinnock, 58 år,

är en av tre "överlevande" från Santerkommissionen. Han är viceordförande i Prodis kommission och ansvarig för personal och reformerna av kommissionen. Som före detta labourledare i Storbritannien

fick han det otacksamma jobbet att reformera kommissionen. Hittills har han gjort det utan att det blivit strejk, vilket är mer än hans företrädareErkki Liikanen klarade av. Men Kinnock hör också till de få som universitetsexamen i förhållanden fack-arbetsgivare.

Han har infört strängare disciplinregler för de anställda som ertappas med fusk och annat. Han vill också införa större möjligheter att flytta mellan avdelningar och att man stiger i graderna efter förtjänst, snarare än efter tjänsteår.

I Santerkommissionen var Kinnock ansvarig för transportpolitiken. Han är känd för sin mjuka dialekt från Wales och kan riskera att bli ganska långrandig när han lägger ut texten.

Hans fru, Glenys, är medlem i Europaparlamentet och välkänd debattör för mänskliga rättigheter.

Loyola de Palacio, fyllde 50 i höstas,

kom närmast från posten som jordbruksminister i Spanien, till Prodis kommission, där hon också är vice ordförande. Hon har hittills klarat sig undan anklagelser mot delaktighet i skojeri om linproduktionen i Spanien, men artiklar om detta dyker upp med jämna mellanrum i spansk press. Hon är ensamstående och har ägnat sitt liv åt politiken. Hon tillhör det konservativa spanska regeringspartiet och det sägs att hon är medlem i den hemliga katolska organisationen Opus Dei.

Som transport och energikommissionär har hon kommit på kollisionskurs med miljökommissionär Margot Wallström några gånger. de Palacio är kärnkraftsvän och vill inte alltid ta miljöhänsyn i transportpolitiken.

Hon har däremot gjort sig populär bland människor för sitt program för att rensa upp i flygtrafiken och bl.a. göra flygbolagen skadeståndsskyldiga om de inte flyger sina passagerare i tid. Det har flygbolagen ogillat, men passagerarna och konsumentorganisationer har applåderat.

Mario Monti, 57,

är, som Prodi, italiensk professor i ekonomi. Han gjorde sig känd för svenskarna under Volvo-Scaniaförhandlingarna, när han vägrade godkänna sammanslagningen för att den skulle skada konkurrensen på lastbilsmarknaden.

Han är också kvar från Santerkommissionen. Där var han ansvarig för inre marknaden och gjorde lika hårdnackat motstånd mot dem som ville ha kvar tax-freezonerna i EU. De passar inte i en inre marknad, menade han.

Han kom liksom Prodi från universitetsvärlden rätt in i storpolitiken, när

han blev medlem av Santerkommissionen 1995. Monti är inte känd som någon lustigkurre, men många menar att han gjorde ett effektivt jobb när han skulle förklara sin inställning i Volvo-Scaniabeslutet för svenskarna.

Frits Bolkestein, 67,

är kommissionens äldste ledamot. Han är liberal och kom från affärslivet (holländska oljebolaget Shell) in i politiken. Det väckte uppseende när han utsågs av Nederländerna som ny kommissionär. Han var nämligen starkt kritisk till EU. I början av sin karriär i kommissionen överraskade han också genom att inte vara tillräckligt påläst, men nu betraktas han som en av de tyngre ledamöterna.

Han är ansvarig för inre marknaden och hör till de få kommissionärer, som har blivit nedlusad med e-post från svenska medborgare. De flesta brevskrivare hejade på honom i hans arbete att stoppa införselrestriktionerna i sprit och tobak, som hörde till de svenska övergångsbestämmelserna vid inträdet. Den 1 juli gick övergången ut och svenskarna fick regler om kraftigt ökade införselkvoter. Men Bolkestein är också ansvarig för liberalisering av el- och telemarknader i EU, som har bidragit till minskade kostnader för konsumenterna.

Chris Patten, 56,

gick rätt från universitetet i Oxford in i konservativa partiet i Storbritannien. han var utbildnings- och miljöminister i olika konservativa regeringar. Men eftersom han var alltför EU-vänlig som ordförande för torypartiet skickades han 1992 till Hong Kong, där han blev den siste brittiske guvernören innan kronkolonien lämnades över till Kina 1997.

Inför överlämnandet gjorde han sig impopulär i Beijing genom att insistera på demokrati i Hong Kong när det blev kinesiskt. När han kom till Prodikommissionen fick han övergripande ansvar för all utrikespolitik. Till skillnad från sina kolleger talar Patten bara ett språk, engelska, men det talar han väldigt väl och gärna. Han anses vara kommissionens kanske skickligaste talare. Han försöker genomdriva stora reformer i EU:s enorma utlandsbetalningar. Det är biståndspengarna som var mest misstänkta för dålig kontroll i Santerkommissionen.

Emily von Sydow