Hälften av nätläsarna säger nej till EU

NYHETER

Opinionen är kluven bland nätläsarna när det gäller inställningen till EU.

Nära hälften, 41,3 procent, tycker att det är bra att Sverige är med i unionen medan en övervägande del, 51,4 procent, inte håller med.

Vid folkomröstningen inför EU-inträdet 1994 var opinionen också delad med en övervikt för ja-sidan.

Drygt sex år sedan svenskarna sa ja tack till den Europeiska unionen. och i dag anlände den Europeiska kommissionen. Diskussionerna kring EU:s för- och nackdelar kommer åter i fokus.

När Aftonbladets nätupplaga i dag ställde frågan: Är det bra att Sverige är med i EU?, svarade en majoritet, 51,4 procent nej mot 41,3 procent ja. Dessutom svarade 7,4 procent vet ej när 8 843 personer hade röstat.

När Sverige folkomröstade inför EU-inträdet, 1994, var opinionen den omvända.

Då blev det en klar ja-seger, men inte överväldigande, med drygt 52 procent för och knappt 47 procent mot medlemskap.

Valdeltagandet var oväntat högt i folkomröstningen - över 80 procent.

Annika Sohlander