Specialstyrka ska stoppa skattefiffel

Deklarationer i Stockholm fingranskas

NYHETER

Se upp stockholmare!

I år gäller det att hålla handen lite extra på hjärtat när du deklarerar.

Skattemyndigheten har anställt en specialstyrka som ska fingranska årets deklarationer.

Foto: LOTTE FERNVALL
dags att deklarera I år gäller det att vara extra noggrann. Skattemyndigheten anställer extra personal för att kunna genomföra en specialgranskning i Stockholm.

- Förra årets stickprover visade att hela 40 procent av avdragen som gjorts var felaktiga. Därför kommer vi att kolla ännu fler i år, säger Hans Gunnar Johansson, avdelningschef.

De som inte blev granskade förra året ska inte tro att faran är över. Skattemyndigheten kommer att göra ett flertal stickprov även på tidigare års deklarationer.

- Vi går i vissa fall tillbaka fem år i tiden om vi hittar någonting som ser tokigt ut, säger Hans Gunnar Johansson.

Vissa avdrag granskas hårdare

Vilka avdrag som skattemyndigheten kommer att titta närmare på i år är ännu inte bestämt.

Framåt vårkanten berättar de om några av de avdrag som ska granskas hårdare, men andra förblir hemliga.

Ett hett tips är skatteaffärer.

Liksom tidigare är avdrag för kostnader i samband med köp av aktier intressanta för granskarna.

Förra året kontrollerades exempelvis avdrag för Luxemburgsfonder.

- Nio av tio avdrag var felaktiga. Många gör avdrag för köp av aktier som överhuvudtaget inte är avdragsgilla. Det kan handla om summor från 2 000 kronor upp till 50 000 kronor.

För att hinna med alla tänkta stickkontroller har man anställt mer personal.

Förra året fick några tusen stockholmare sina deklarationer underkända - det handlade om miljonbelopp.

I år hoppas man hitta ännu mer glömda skattepengar.

Dyra pengar för feldeklarationer

De som deklarerat fel och upptäcks kan räkna med en betydligt högre nota än vad den rätta skatten skulle ha kostat dem.

- Först och främst ska skatten på det belopp som undanhållits betalas. Dessutom tillkommer ett skattetillägg på 40 procent av skatten.

- Det innebär att du tvingas betala 4 200 kronor istället för 3 000 kronor om du exempelvis undanhållit 10 000 kronor för skattemyndigheten.

Caroline Forsman