150 000 svenska barn lever i fattigdom

Familjerna fast i bidragsfälla

NYHETER

150 000 barn lever i familjer som ständigt är beroende av socialbidrag.

Familjerna har hamnat i en fattigdomsfälla.

– De här fattiga barnfamiljerna kämpar med att detta inte ska bli synligt. Det ingår i deras vardagsvillkor att uppoffra sig så att det inte syns utåt. Framförallt är det så att barnen prioriteras, säger Tapio Salonen, docent vid Socialhögskolan i Lund, till Ekot.

De fattiga familjerna har inte blivit fler i Sverige. 85 000 familjer i Sverige lever i långvarig fattigdom. Men familjerna har blivit fattigare, konstaterar en forskargrupp på DN Debatt i dag.

Studien bygger på djupintervjuer med 20 barnfamiljer i Landskrona 1994-2000. Familjerna hade bostadsbidrag under hela perioden, och familjerna bestod till största delen av ensamstående mammor och invandrare.

Forskarna anser att bostadsbidraget är en fattigdomsfälla.

Docenten Tapio Salonen anser att systemet för bidrag måste göras om. I dag fungerar systemet så att bidragen minskar när de fattiga familjernas inkomst ökar.

– Det blir tydligt nu när barnbidraget höjs med 100 kronor. Det kommer alla till del utom barnfamiljer som är allra fattigast och går på socialbidrag. Där drar man av hundralappen i motsvarande grad, säger Tapio Salonen till Ekot.

Alla familjerna i studien är trångbodda, särskilt invandrarfamiljerna. Det är inte ovanligt att sex personer bor i en trerummare.

Hälften av familjernas inkomster gick till att betala hyran. Hos andra familjer brukar hyran ta ungefär en tredjedel av inkomsten.

Tapio Salonen ser en uppgivenhet hos familjerna.

– Det finns en kamp för värdighet, och en kamp för barnen. Men för sig själva har man nästan givit upp hoppet om en förändring, säger Tapio Salonen.

Cina Rönn

ARTIKELN HANDLAR OM