Dags att inrätta ett kriscenter nu, Dahl?

NYHETER

Talman Birgitta Dahl borde inrätta ett kriscenter för de riksdagsledamöter som lider av kvittoångest.

Det skulle inte bara de själva må bra av. Utan också riksdagens anseende.

Riksdagens talman Birgitta Dahl.

Riksdagen är rikets högsta beslutande organ. Där stiftas de lagar som vi ska följa. Där avgörs vilka skatter vi ska betala.

De 349 personer som sitter i riksdagen är följaktligen fina människor. De har fått förtroendet att bestämma över oss andra.

Men varje gång media kontrollerar om ledamöterna är lika duktiga på att följa regler och förordningar som de tycker att andra ska vara visar det sig att så inte är fallet.

De har hamnat i finhetsfällan

Förra året avslöjade Aftonbladet att vänsterledaren Gudrun Schyman inte lämnat in ett enda kvitto på två år. De oredovisade utgifterna uppgick till en kvarts miljon.

I onsdags kunde Aftonbladet berätta att miljöpartiets ekonomiska talesman Yvonne Ruwaida inte lämnat in någon kvittens sedan hon kom in i riksdagen 1994. Oredovisat var 275 000 kronor.

I går publicerade vi uppgifterna om att m-ledamoten Sten Andersson regelbundet kastar sina kvitton i papperskorgen. Kvitton på sammanlagt 140 000 kronor har gått till pappersåtervinningen.

Det är nonchalant. Dessutom vittnar det om att ledamöterna hamnat i finhetsfällan. Vanligt folk ska visserligen följa de regler och lagar som riksdagen beslutat om. Men ledamöterna själva har så viktiga uppgifter och är så upptagna att det inte riktigt gäller dem.

Enligt grundlagen är en av riksdagens viktigaste uppgifter att vara kontrollmakt. De ska se till att regeringen sköter sig, att pengarna används som man tänkt sig och fattade beslut genomförs på avsett sätt.

Desto märkligare är att att riksdagens egna kontrollfunktioner inte tycks fungera. Ruwaida fick visserligen efter ett år en hövisk påminnelse om att hon inte attesterat sina fakturor. Men Sten Andersson påstår att han aldrig under fem år fått en enda påstötning från förvaltningskontoret. Därför fortsatte han att kasta kvittona.

”Ekonomisk stress” - inte tidsbrist

I en märklig debattartikel försökte Yvonne Ruwaida i går förklara varför hon under sex års tid inte lyckats lämna in ett enda kvitto. Under början av 1990-talet levde hon under "ekonomisk stress" och sedan dess "finns en ångest för kvitton som jag sen kanske aldrig kommit över".

Förklaringen är alltså inte tidsbrist, slöhet eller vanligt slarv. Det är kvittoångest. Håhåjaja.

Eftersom Yvonne Ruwaida inte är ensam i riksdagen om att lida av kvittoångest borde talman Birgitta Dahl fundera på att inrätta ett kriscentrum där sjukdomen kan behandlas.

Det skulle inte bara de drabbade ledamöterna må bra av. Ännu bättre skulle det vara för respekten för riksdagen.

KVITTOSKANDALEN

Lena Mellin