”Inga bevis för att Wallenberg dog 1947”

Svensk-ryska rapporten offentliggjord i dag

NYHETER

Sverige är ännu inte berett att acceptera att Raoul Wallenberg är död. Det framgår av den tioåriga svensk-ryska utredning som offentliggörs på fredagen.

Raoul Wallenbergs öde är alltså fortfarande oklart. Den ryska delen av arbetsgruppen tror att han "stupade" 1947. Svenskarna håller fast vid att det inte finns bevis för att Wallenberg dog då utan hänvisar till uppgifter om att han varit vid liv senare.

Svenskar: Han kan ha gömts undan

I den svenska delen av rapporten sägs att man inte kan avfärda möjligheten att Wallenberg gömdes undan, mest sannolikt med dold identitet. Huvudhypotesen är att han isolerades i Vladimirfängelset, men det är inte fastställt med säkerhet.

Vittnesmål om att Wallenberg levde efter 1947 har inte kunnat avfärdas. Det ryska beskedet om att Wallenberg är död kan accepteras bara om det läggs fram bevis för detta. Bevisbördan för att Wallenberg är död läggs på Ryssland, slås fast i den svenska delen av rapporten.

Ryssarna: Vår uppgift är slutförd

Den ryska delen av arbetsgruppen säger däremot att dess uppgift är slutförd och att samtliga handlingar och vittnesuppgifter vittnar om ett entydigt öde för Wallenberg.

I ett förord till den svenska rapporten skriver kabinettssekreterare Hans Dahlgren att man tyvärr tvingas konstatera att någon heltäckande, fullständigt klargörande redovisning av Wallenbergs öde eller motiven för hans arrestering ännu inte föreligger, trots mycket omfattande arbetsinsatser från alla håll.

Arbetsgruppens svenska del föreslår att en fond inrättas så att forskare som vill fortsätta undersökningar om Wallenberg kan få medel till detta.

Wallenbergarkivet öppnas

Samtidigt som rapporten offentliggjordes öppnades också nästan hela svenska UD:s Wallenbergarkiv, större delen hemligstämplat till nu.

Samtidigt uppmanar svenskarna Ryssland att göra mer arkivmaterial tillgängligt än man gjort hittills. Den svenska rapporten konstaterar att under hela affärens gång har Sovjetunionen konsekvent undertryckt sanningen.

Från svensk sida avfärdas teorin om att Wallenberg var spion för OSS, föregångaren till den amerikanska underrättelseorganisationen CIA.

"De flesta frågor är obesvarade"

Sovjetunionen misstänkte av allt att döma att Wallenberg var spion, för Tyskland eller för USA.

Men de flesta frågorna kring Wallenbergs öde är obesvarade, konstaterar utredningen.

Den ryska tolkningen är att Wallenbergs öde beseglades av det svenska ointresset för honom efter kriget.

Enligt ryska experter fattades det "definitiva för Wallenberg så fatala beslutet" när svenska regeringen åren efter kriget uppenbarligen fann sig i sakernas tillstånd och inte tog upp hans fall på utrikesministernivå. Då fattades beslutet att "sätta punkt för den olösta frågan om Wallenberg", skriver den ryska rapporten.

Göran Persson ber om ursäkt

I samband med att utredningen presenterades på förmiddagen bad statsminister Göran Persson Raoul Wallenbergs anhöriga om ursäkt för de försummelser svenska regeringen kan ha begått under 1940-talet i försöken att få klarhet i Wallenbergs öde.

Han lovade också att ansträngningarna skall fortsätta och att ytterligare efterforskningar skall göras.

(Sidan uppdateras kontinuerligt. Ladda om sidan ofta för senaste version)

Presskonferensen direktsänds på nätet

TT