18 000 barn får stryk regelbundet

– men toleransen mot aga har minskat

NYHETER

18 000 barn får regelbundet stryk med tillhyggen i Sverige.

Trots ny lagstiftning och tuffare attityder har gruppen barn som är mest utsatt för misshandel inte minskat.

Vissa grupper av barn lever farligare än andra. Till exempel utsätts barn i fattigare familjer oftare för misshandel. Det visar en rapport från Kommittén mot barnmisshandel.

I den gruppen är också antalet misshandlade barn konstant.

Men i stort sett minskar faktiskt barnmisshandeln i Sverige.

- Det är glädjande att agan och toleransen mot aga minskat betydligt sedan anti-agalagen infördes 1979, säger Ewa Hedkvist Petersen, EU-parlamentariker och ordförande i kommittén.

Åtta procent använder aga

Åtta procent av landets föräldrar uppger i dag att de använder aga mot sina barn. 1980 var motsvarande siffra hela 51 procent. Och på 1960-talet var det mer eller mindre vardagsmat att förskolebarn fick stryk av sina föräldrar.

Antalet misshandlade barn i Sverige är långt färre i jämförelse med andra länder - även nordiska.

Det är också vanligare att barn som är födda utomlands utsätts för våld, jämfört med barn som fötts i Sverige.

- Föräldrar kommer ofta hit med andra attityder till barnaga. Det räcker ju med att föräldrarna kommer från USA eller England för att de ska ha en annan syn, säger barnläkaren Staffan Janson till TT.

I takt med att det blivit allt mindre accepterat att slå sina barn har antalet polisanmälningar om barnmisshandel blivit vanligare.

Maria Saving

ARTIKELN HANDLAR OM