Slakteri i Uppsala bröt mot föreskrifterna

NYHETER

Grisarna på ett slakteri i Uppsala fick elchocker - trots att de inte kunde komma undan.

Något som bryter mot föreskrifterna.

- Det var helt fel och vi tar helt och hållet avstånd från det, säger Lars Wedén, koncernchef för Swedish Meat.

En grupp veterinärstudenter som gjorde praktik på Swedish Meats slakteri i Uppsala i våras reagerade mycket negativt på vad de såg.

Efter avslutad praktik skrev 40 studenter under ett dokument där de pekade på missförhållandena på slakteriet. Det berättar TV4:s Nyheterna ikväll.

Grisar och kor har fått elchocker på ett sätt som bryter mot djurskyddsföreskrifterna, framgår det av dokumentet.

Elektriska pådrivare användes på djur som inte kunde komma undan. Enligt reglerna får pådrivare bara användas när djuren har gott om utrymme.

Elpådrivare har också använts på djurens nos, huvud och hals. Vilket är förbjudet - pådrivaren får bara användas i undantagsfall och bara mot bakbenen.

Sedan dokumentet skrevs har ledningen på slakteriet haft flera möten med veterinärstudenterna.

- När det här skedde togs deras synpunkter på utomordentligt stort allvar, säger Lars Wedén, koncernchef för Swedish Meat, till Aftonbladets internetupplaga.

Skärpning av rutinerna

I dag ser det dock annorlunda ut på slakteriet, enligt Wedén. En skärpning av rutinerna har genomförts, och den person som ansvarade för missförhållandena fick en kraftig varning.

Han jobbar dock fortfarande kvar med samma uppgifter.

- Men efter vad jag har hört så har han helt förändrat sitt beteende, säger Lars Wedén.

Även delar av slakteriets ledning har bytts ut - till stor del på grund av det inträffade.

– delar av slakteriets ledning har bytts ut

Maria Saving

ARTIKELN HANDLAR OM