”Situationen i Sverige är inte alarmerande”

NYHETER

Problemen är störst i Centraleuropa.

Sverige kommer lindrigt undan tack vare sitt läge i Europas utkant.

- Vi har viss brist på personal för kontrollen av luftrummet över Mellansverige. Men situationen är inte alarmerande, säger Anders Österlund, avdelningsdirektör på Luftfartsverket i Norrköping.

Foto: MARKKU ULANDER/AP
syntes inte på radarn I onsdags skrev Aftonbladet om en incident vid Helsingfors flygplats i december. Ett Finnairplan och ett Aeroflotplan var då sekunder från att krocka i luften ovanför flygplatsen. Det var det ryska planet som inte syntes på flygledningens radar.

Hela Sverige har nio miljoner invånare - lika många bor i storstäder som London och Paris.

- Det är självklart att det ger större problem där nere, där många människor samlas på en liten yta och trafiken då blir större och tätare, säger Anders Österlund.

"Risken är obefintlig"

Han menar att risken för en big bang över Sverige är i det närmaste obefintlig.

- Vi tillåter inte att det blir trångt i luftrummet. När vi får indikationer på att många flygplan kan vara på väg in samtidigt får de vänta med att starta tills läget lugnat ner sig.

Brist på flygledare

Men också i Sverige råder brist på flygledare.

Värst är situationen på flygkontrollen i Stockholm som ska ha kontroll på all flygtrafik över Mellansverige.

- Men där är i dag ändå ganska välbeställt med personal. De som arbetar har dessutom hög motivation och stor lojalitet för att hålla skutan i gång. Och personalläget blir hela tiden bättre - vi ser ljuset i tunneln, säger Anders Österlund.

Trafiken över Arlanda flygplats sköts av tornet på Arlanda och där är resursläget bra. När planen försvunnit ur sikte tar kontrollcentralen i Stockholm över.

Varje flygledare har sin egen sektor

Petter Ovander