Ett stick - och du blir fri från allergin

Ny mirakelspruta får klartecken av EU - redan i mars

NYHETER

Lagom till årets pollensäsong blir en helt ny astma- och allergispruta godkänd i Sverige.

Många som provat sprutan har blivit helt besvärsfria.

Foto: FREDRIK HJERLING
SLUTsnörvlat EU väntas redan i mars godkänna den nya allergimedicinen Xolair. För vissa räcker det med en spruta för att bli av med alla astma- och allergibesvär i flera veckor.

Redan i mars väntas läkemedelsföretaget Novartis få ett EU-godkännande för Xolair, som sprutan heter.

Därmed kan pollenallergiker och astmatiker se fram emot en vår utan rinnsnuva, klåda och nysningar.

Till skillnad från dagens mediciner som bara lindrar besvären angriper det nya preparatet själva grundorsaken till överkänsligheten och den allergiska reaktionen uteblir.

Xolair bakbinder alla antikroppar

- En enda injektion räcker för en del. Andra behöver ytterligare sprutor med några veckors mellanrum. Det beror på hur mycket antikroppar personen har, säger biträdande överläkare Annika Roquet på centrum för astma- och allergiforskning vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Ett vanligt blodprov räcker för att avgöra hur mycket antikroppar en person har.

Xolair består av en antikropp, anti-IgE, som framställs med genteknik. Den kan fånga upp och blockera de så kallade IgE-antikroppar som utlöses i blodet när en allergiker utsätts för ämnen de inte tål.

Eftersom alla typer av IgE bakbinds av medicinen försvinner allergin mot alla allergen, från pollen till katt, på en gång.

- Hittills har det haft mycket god effekt, säger Annika Roquet som låtit flera patienter delta i en av de större studier som gjorts.

I undersökningen ingick 251 vuxna patienter i Sverige, Norge och Finland med svår allergi mot björkpollen.

Precis innan pollensäsongen drog i gång injicerades hälften med Xolair och hälften med verkningslös vätska.

En spruta håller astman i schack

De som fick medlet fick betydligt färre symptom än kontrollgruppen och slapp sin vanliga allergimedicin eller kunde minska dosen rejält. Biverkningarna var få.

I USA fick man liknande resultat när man testade sprutan på personer med måttlig till svår allergisk astma. Vissa kunde exempelvis sluta helt med kortison.

En spruta i månaden kan räcka för att hålla astman i schack.

- Astmastudierna är kanske det mest spektakulära, säger professor Thomas Sandström på lung- och allergikliniken vid universitetssjukhuset i Umeå.

Medicinen har effekt på barn

En sådan studie har gjorts i Göteborg på 24 patienter med svår kronisk allergisk astma, särskilt av katthår och kvalster.

Ytterligare en där endast barn ingår har gjorts på

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

I båda fallen har man följt barnen under ett år och sett att medicinen haft effekt.

Resultaten väntas bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter den närmsta tiden.

Så här fungerar den nya allergi- sprutan

Därför rinner ögonen när det blir vår

Caroline Hougner