”Vi vill inte se på porrfilmer”

Censorer till attack mot ministern:– Hon borde lära sig lagen

NYHETER

Filmcensorerna själva vill helt avskaffa vuxencensuren av filmer.

Och att porrfilmer ska behandlas som tidningar, alltså efterhandsbedömas i en domstol enligt brottsbalken.

Det vill inte kulturminister Marita Ulvskog.

Foto: Björn Lindahl
STARTADE DEBATTEN I går anklagade fyra filmcensorer kulturminister Marita Ulvskog för att handla panikmoralistiskt när det gäller filmcensuren. Debatten blossade upp för ett år sedan i och med Alexa Wolfs (till vänster) uppmärksammade dokumentär Shocking truth.

– Det finns en majoritet i riksdagen för att censuren ska finnas kvar. Därför lägger vi inte ner den, säger hon.

Det var i en debattartikel i DN i går som fyra filmcensorer stormade mot Marita Ulvskog.

– Hon har handlat panikmoralistiskt ända sedan debatten om filmen "Shocking truth" för ett år sedan. Det gör hon fortfarande i stället för att lära sig lagen och vad lagstiftaren har tänkt sig, säger Jonas Wall, filmcensor och en av de fyra som skrivit debattartikeln.

”Moralpolisen finns inte”

Filmcensorerna vill inte bedöma porrfilmer.

– Nej, hur ska vi kunna göra det? Utifrån moral? Det går inte eftersom alla människor har olika moral och moralpolis finns inte. I grunden handlar det om demokrati och den är faktiskt inte förenlig med censur, säger Jonas Wall.

Marita Ulvskog har också retat gallfeber på filmcensorerna genom att halvera deras förordningstid. Tidigare var den sex år, nu är den tre år med möjlighet till förlängning.

– Hon säger att vi blir avtrubbade av allt vi ser och alltså inte kan sköta våra jobb. Det är klart att man blir förbannad, säger Jonas Wall.

En ny granskningslag är nu ute på remiss.

Ulvskog: Lagen måste ses över

– Om lagen ska skärpas eller inte får vi ta ställning till då vi fått remissvaren, säger Marita Ulvskog.

Handlar du panikmoralistiskt?

– Nej, det gör jag inte. Jag vet att filmcensorerna säger det men granskningslagen behöver ses över.

Per-Iwar Sohlström