Forskare: Tv gör barn aggressiva

NYHETER

NEW YORK

Barn som tittar mindre på tv och begränsar sitt användande av tv-spel blir mindre aggressiva.

En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan tv-tittande och barns uppträdande.

Foto: ERIC ROXFELT
FARLIGT UMG ÄNGE Minska på tv-tittandet så blir barnen snällare. Det säger amerikanska forskare. Barnen på bilden har inget med artikeln att göra.

Undersökningen som publiceras i en medicinsk tidskrift omfattar två statliga lågstadieskolor i San José, Kalifornien.

Under sex månader tittade 105 barn betydligt mindre på tv och fick i 18 lektioner veta varför de titta mindre.

Aggressiviteten minskade

De jämfördes med en kontrollgrupp på 120 elever som fick titta som förut, cirka 15 timmar i veckan, fem timmar video och tre timmar tv-spel.

Enligt forskarna minskade den första gruppens aggressiva uppträdande med en fjärdedel.

Mätningen skedde dels genom klasskamraternas upplevelse av vilka som startade bråk dels genom forskarobservationer av incidenter på skolgården och i klassrummen.

Någon bedömning av tv-programmens eller dataspelens innehåll gjordes inte eftersom dessa nästan alltid innehåller våld.

Bekräftar misstankarna

Forskare har länge misstänkt att många timmars tv-tittande ökar barn våldsbenägenhet.

- Vår undersökning är den första som visar att det går att ändra barnens vanor och få dem mindre aggressiva, säger t f professor Thomas Robinson.

Teorin är att barn blir aggressiva av tv-tittande oavsett innehållet eftersom de tillbringar mindre tid med andra barn och därmed inte utvecklar sociala färdigheter på samma sätt.

Wolfgang Hansson