Arvid Carlsson – livräddaren

Nobelpristagarens senaste upptäckt kan bota alkoholism, narkomanu och hjärnsjukdomar

1 av 2 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Arvid Carlsson på väg in till Nobelfesten tillsammans med sin fru.
NYHETER

Arvid Carlsson, förra årets Nobelpristagare i medicin, kan ha hittat ett effektivt medel mot narkotikamissbruk.

I förlängningen också mot alkoholism och rökning.

Först ska hans nya substans, som han kallar ACR 16, testas mot sjukdomar som Huntingtons sjukdom, schizofreni, psykoser, tvångssyndrom.

- Jag hoppas att vi kommer i gång i höst, säger Arvid Carlsson.

Upptäckten av substansen ACR 16 kan vara lika revolutionerande som upptäckten av signalsubstansen dopamin, den som gav Arvid Carlsson Nobelpriset.

ACR står för Arvid Carlsson Research.

Det Arvid Carlsson först och främst hoppas på är att hitta medel som kan leda till mediciner mot en rad svåra hjärnsjukdomar.

- Vi börjar med Huntingtons sjukdom, säger han.

Det är en ärftlig sjukdom. Den leder än så länge ofelbart till döden.

"Hoppas kunna hejda förloppet"

- Vi kommer aldrig att kunna bota en person som blivit sjuk. Det som är förstört, det är förstört. Däremot hoppas vi kunna hejda förloppet, säger Arvid Carlsson.

Det kan innebära att barn som ärvt sjukdomen kan få medicin så att den aldrig bryter ut.

Efter 18 års ålder kan man testa om ett barn ärvt sjukdomen.

Dessutom hoppas Arvid Carlsson att substansen kan hejda schizofreni, psykoser, tvångssyndrom, koncentrationssvårigheter, sämre minne och en åldersförsämring av den intellektuella förmågan.

Del av hjärnans belöningssystem

ACR 16 påverkar också signalsubstansen dopamin. Det gör även hans "gamla" medicin mot Parkinsons sjukdom, L-dopa.

Vad Arvid Carlsson hoppas är att han hittat en substans som stabiliserar dopaminnivåerna i hjärnan. Schizofreni, exempelvis, beror på för hög dopaminnivå.

Dopaminet är också en del av hjärnans belöningssystem och vid drogmissbruk kortsluter man dopaminets belöningsmekanismer och ger sig själv en belöning utan att man egentligen gjort någonting för att bli belönad.

Det är Arvid Carlssons mycket förenklade förklaring till drogmissbruk.

Bota narkomani och alkoholism

ACR 16 kan bli ett medel mot dessa centralstimulerande droger.

- I första hand mot kokain och liknande droger, men det kan inte uteslutas att ACR 16 och liknande substanser skulle kunna vara till nytta även vid alla möjliga former av missbruk, exempelvis alkoholmissbruk och nikotinmissbruk även om det är perifert än så länge, säger Arvid Carlsson något forskarförsiktigt.

Det innebär att han är på väg mot effektiva medel mot narkomani, alkoholism och rökning.

Huntingtons sjukdom bryter ner hjärnceller

Per-Iwar Sohlström

ARTIKELN HANDLAR OM