Svidande kritik mot Bildts Bosnien-styre

EU:s revisorer: Det var administrativt kaos

NYHETER

BRYSSEL

Carl Bildts tid som hög representant i Bosnien kantades av administrativa fel och brister.

Flera av dem orsakade extra utgifter och missbruk av anslag, anser EU:s revisorer i en mycket kritisk rapport.

Foto: PETER KJELLERÅS
Carl Bildt var hög representant i Bosnien 1996-1997.

Rapporten, som utarbetades under fjolåret, behandlar perioden 1996-1997 då Carl Bildt var hög representant med ansvar för den fredliga återuppbyggnaden av Bosnien.

Trots uppdragets historiska betydelse visar EU-revisorernas rapport att Bildts administration knappast var något föredöme. Tvärtom bedrevs stora delar av verksamheten utan finansiellt ansvarstagande och yttre insyn.

- I praktiken har arbetet pågått helt utan finansiella kontroller och transparens. Det borgar för ett system med stor förekomst av brister och direkta felaktigheter, skriver revisorerna.

Bristen på kontroller åtföljdes av en i det närmaste total avsaknad av interna regler, administrativa procedurer och ansvarsfördelning. Dessutom saknades länge en tydlig strategi för verksamheten.

Resultatet blev, inte sällan, administrativt kaos.

Pengar till kontor

Listor över dyrbara inventarier saknades helt, och pengar som skulle använts till demokratistöd utnyttjades istället för att finansiera driften av Bildts kontor. Samma praxis fortsatte när spanjoren Carlos Westendorp efterträdde Bildt på sommaren 1997, trots att EU-kommissionen slog larm om bristerna redan på våren 1996.

- Det är mycket anmärkningsvärt att dessa felaktigheter fått fortsätta, påpekar revisorerna.

De riktar även hård kritik mot att den administrativa ledningen inte tagit tillräckligt ansvar. Höga tjänstemän inom Bildts administration gjorde exempelvis utbetalningar till egna företag, trots att de tjänster som utförts borde har räknats till deras ordinarie arbetsuppgifter som anställda.

Revisorerna understryker att det i dagsläget inte finns några brottsmisstankar. Men de konstaterar ändå att beteendet är på gränsen till det tillåtna.

Ingen upphandling

Kritiken förstärks av att den höge representantens kontor systematiskt betalat ut ersättning till företag som saknat kontrakt. Många av bolagen gavs dessutom uppdrag utan någon som helst konkurrens eller offentlig upphandling.

Sammantaget anses det bädda för avsevärt högre utgifter än om företag fått konkurrera om formella kontrakt.

- I kombination med bristande insyn ökar ett sådant system risken för missbruk, anser revisorerna, som även riktar hård kritik mot EU-kommissionen.

Trots att EU, som inrättade posten som hög representant tillsammans med FN 1996, betalar 50,6 procent av administrationens budget gjordes ingen egentlig kontroll av verksamheten.

Först efter flera påtryckningar, bland annat från unionens revisorer, drev EU-kommissionen 1998 igenom krav på interna finansiella kontroller och skärpta administrativa regler. I dag anses många av bristerna vara korrigerade.

- Situationen har förbättrats. Men det är anmärkningsvärt att det tagit så långt tid, skriver revisorerna i rapporten, som vägs in när EU-parlamentets gör en kritisk uppföljning av unionens biståndspolitik senare i veckan.

Carl Bildt: Osakligt

Aftonbladets internettidning har sökt Carl Bildt för en kommentar.

Via mejl låter han kort hälsa följande:

- TT:s rapport är osaklig och mycket tydligt vinklad. Jag är

mycket förvånad över att de inte tagit kontakt med mig.

aftonbladet.se , TT

ARTIKELN HANDLAR OM