Bildt avfärdar kritiken från EU

”Vi satt inte och fyllde i blanketter, vi hade inte ens blanketter”

NYHETER

Carl Bildt kritiseras av EU:s revisorer för sin tid som hög representant i Bosnien.

Revisorerna pekar bland annat på administrativa brister.

- Vi satt inte och fyllde i blanketter. Vi hade inte ens några blanketter, säger Carl Bildt.

Carl Bildts tid som hög representant i Bosnien får hård kritik från EU:s revisorer.

Bristande administration

Ingen upphandling innan man skrev kontrakt

Pengar som använts felaktigt

I en rapport från EU:s revisorer kritiseras Carl Bildt på flera punkter för sin tid som hög representant i Bosnien 1996-1997.

Men Carl Bildt slår i viss mån ifrån sig kritiken.

”Vi hade fan inte fönster”

Han framhåller att det under rådande situation var omöjligt att ägna sig åt perfekt administration. Ingen annan prioritering var möjlig, säger han.

- Sarajevos förorter brann. Vi satt inte och fyllde i blanketter. Vi hade inte ens några blanketter, säger han till Aftonbladets internetupplaga.

- Kommissionen anser att vi i februari 1996 hade bristande administrativa rutiner. Det är sant. Vi hade fan inte fönster.

"I praktiken har arbetet pågått helt utan finansiella kontroller och transparens. Det borgar för ett system med stor förekomst av brister och direkta felaktigheter", skriver revisorerna.

”Inga pengar har missbrukats”

Carl Bildt menar dock att man trots den bristande byråkratin fått verksamheten att fungera.

Inga pengar har missbrukats, understryker han.

- Vi hade stapplande administrativa rutiner under uppbyggnadsskedet - ja. Men det har aldrig förekommit någon misstanke, någon anklagelse om missbruk av pengar. Och jag är stolt över mina medarbetare för att det faktiskt fungerade.

”Reglerna inte anpassade”

Bildt medger att pengarna inte alltid utnyttjats effektivt. Bland annat gjordes inte alltid upphandling innan man betalade ut ersättning till olika företag.

"I kombination med bristande insyn ökar ett sådant system risken för missbruk", anser revisorerna.

Men Carl Bildt menar att reglerna om upphandling inte är anpassade för "en snabb fredsoperation".

- Det skulle ha tagit alldeles för lång tid att göra offentliga upphandlingar om allt. Det hade varit orimligt, och dessutom skulle amerikanarna aldrig ha gått med på att följa EU:s regler, säger han till TT.

Maria Saving