Utvisade - ur friskolan

Europaskolan krävde Anette på 2 800 kronor - per barn

NYHETER

Friskolan Europaskolan krävde först 1 000 kr och sedan 2 800 för varje skolbarn.

Anette Lydén vägrade att betala. Då hängdes hennes namn ut i rektorns månadsbrev och barnen, 6 och 8 år gamla, visades ut från klassrummet.

- De sa att din mamma och pappa har inte betalat. Du får inte vara här.

Foto: SOFIA EKSTRÖM
Anette Lydén tog Rolo och Frida ur Europaskolan sedan hon krävts på höga avgifter. - Men det värsta var att de trakasserade mina barn, säger Anette.

Hösten 1998 placerade Anette Lydén sina två barn i Europaskolan, en friskola i Vasastan, i Stockholm. Några dagar in på terminen beordrades föräldrarna att betala en avgift på 1 000 kronor per barn och läsår.

Föräldrar som inte betalat omnämndes i rektorns månadsbrev.

- Jag reagerade direkt och sa att så här får ni inte göra. Men de ignorerade oss, säger Anette Lydén.

Fick rätt av Skolverket

Skolverket gav föräldrarna rätt. Enligt lag ska all undervisning i grundskolan vara gratis.

Då kontrade skolledningen med att kalla det avgift för extra engelska. Nu skulle föräldrarna betala 2 800 kronor per barn och läsår.

- Det är absurt. Barnen har redan engelsklektioner enligt timplanen plus utökad engelska. Det är bara ett sätt för skolan att tjäna pengar. Skolledningen sprängde in extralektionerna under dagen. Vi hade inget val. Vi kunde ju inte gärna låta våra barn springa vind för våg när de andra hade lektion.

Att skolan krävde pengar kan även andra föräldrar vittna om.

- Det var mer eller mindre självklart att vi skulle betala. Och de flesta vågade inte ifrågasätta det. De var rädda att det skulle gå ut över barnen.

Hämtades under lektionen

Men Anette Lydén fortsatte att vägra betala. Hon krävde dock att hennes barn skulle få sitta med till dess att skolan ordnat fram ett alternativ för de barn som inte skulle ha några lektioner.

- Men det värsta var att de trakasserade och diskriminerade mina barn. De blev hämtade mitt under lektionstid av både rektor och lärare som sa inför alla de andra att min son inte fick vara där eftersom vi inte hade betalat, säger Anette Lydén.

Enligt Europaskolans rektor, Anette Parts, är det inte tal om några trakasserier.

- Vi tyckte helt enkelt inte att de barn som inte ville vara med skulle befinna sig i klassrummet så vi sa till dem.

På Skolverket är man förvånad över Europa-skolans agerande.

- Att avgiftsbelägga delar av undervisning strider helt mot bestämmelserna om en kostnadsfri grundskola, säger Carl Klint.

I november fick Anette Lydén och hennes man nog och tog barnen ur Europaskolan.

Caroline Forsman